Vlada RH odobrila kredit Općini Sveti Juraj na Bregu za nerazvrstane ceste

Općina Sveti Juraj na Bregu je Ministarstvu financija 10. listopada ove godine podnijela zahtjev za dobivanje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 1.000.000 kuna s rokom otplate kredita od 5 godina bez počeka, u 60 jednakih mjesečnih rata, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,00% i jednokratnu naknadu za odobrenje kredita u visini 0,60% iznosa odobrenog kredita.

Sredstva će se koristiti za financiranje sanacije nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Juraj na Bregu nakon izvođenja kanalizacije, sukladno Odluci Općinskog vijeća o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Sveti Juraj na Bregu.

Na temelju članaka 87. i 88. Zakona o proračunu, grad, općina i županija se mogu zadužiti za investiciju koja se financira iz njegova proračuna, ali godišnje obveze mogu iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za prihode iz članka 88. stavka 4. Zakona o proračunu.

Ostvareni proračunski prihodi Općine Sveti Juraj na Bregu u 2015. godini, umanjeni za prihode iz članka 88. stavka 4. Zakona o proračunu, iznosili su 5.837.883 kuna. Udio godišnjeg obroka (anuiteta) traženog kredita u ostvarenim prihodima iznosi 3,74%, a ako se tome pribroji godišnji anuitet kredita iz prethodnih razdoblja te dospjele, a nepodmirene obveze iz prethodnih razdoblja, tada je ukupna obveza Općine 14,91%, što je u okviru Zakonom propisane granice.

S obzirom na izneseno, Ministarstvo financija predložilo je da Vlada Republike Hrvatske donese odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Općine Sveti Juraj na Bregu.

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o proračunu, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj u četvrtak, 22. prosinca donijela odluku o davanju suglasnosti Općini Sveti Juraj na Bregu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d. u traženom iznosu.

Radi ostvarenja prethodno spomenutog zaduženja, Vlada je zadužila Općinu Sveti Juraj na Bregu da izradi planove proračunske potrošnje za godine u kojima treba planirati sredstva za otplatu kredita.

preneseno s: www.emedjimurje.hr

Scroll to Top Skip to content