Javni poziv za davanje u najam/zakup školske sportske dvorane za školsku 2016./2017. godinu

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića
Sveti  Juraj  na  Bregu
Pleškovec  31, 40311 Lopatinec
tel:040/855-308
e-mail: ured@os-igkovacic-svetijurajnabregu@skole.hr

Klasa:  372-03/16-01/01
Urbroj: 2109-45-16-01-01
Pleškovec, 14. listopada 2016. godine

Na temelju Odluke o cijenama prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač Međimurska županija (Klasa: 372-01/12-02/2, Ur.broj: 2109/1-01-12-01 od 01.10.2012. godine) Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu zastupana po ravnatelju Mladenu Beuku, dipl. ing.

JAVNI POZIV

za davanje u najam/zakup školske sportske dvorane

za školsku godinu 2016./2017.

Predmet natječaja je najam/zakup sportske dvorane i pomoćne prostorije
Dvorana i pomoćna prostorija se daju u najam/zakup za sportske aktivnosti i druge programe koji se u njoj mogu izvoditi.
Školska dvorana i pomoćna prostorija se iznajmljuje u razdoblju od 01.11.2016. do 30.06.2017. u vremenu kada je prostor slobodan, odnosno, kada ga ne koristi Škola.
Ponuditelj je obvezan navesti željeni termin te broj sati korištenja. Raspored korištenja napravit će se u dogovoru korisnika i škole.
Cijena iznajmljivanja određuje se po satu temeljem Odluke o cijenama prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač Međimurska županija.
Sportski klubovi u ponudi trebaju dostaviti temeljni akt o osnivanju kojim dokazuju svoj status sportskog kluba, pravila i dokaz da se nalaze u sustavu natjecanja.
Prednost kod iznajmljivanja daje se klubovima i udrugama s područja Općine Sveti Juraj na Bregu.
Prijave dostaviti u roku 8 dana na adresu škole, na obrascu u privitku.

Ravnatelj Škole
Mladen Beuk, dipl.ing.

Zahtjev za korištenje dvorane 2016./2017.

 aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content