Natječaj za dodjelu stipendija 2015. – 2016. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
Općinski načelnik

KLASA: 604-02/15-01/02
URBROJ: 2109/16-01-15-02
Pleškovec, 5. listopada 2015.

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2015./2016. 

 1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti s područja Općine Sveti Juraj na Bregu koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Sveti Juraj na Bregu najmanje pet (5) godina prije objave natječaja
  • da su završili najmanje prvu godinu studija
  • da prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi najmanje 3,00
 2. Uz pismenu zamolbu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • prijava za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2015./2016. (obrazac se može preuzeti u JUO Općine Sveti Juraj na Bregu ili na svetijurajnabregu.hr),
 • kratak životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • potvrdu o redovitom upisu u visoku školu ili fakultet u akademsku godinu 2015./2016., s naznakom smjera ili studijske grupe,
 • potvrdu visoke škole ili fakulteta o prosjeku ocjena položenih ispita, odnosno ovjerenu presliku indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita,
 • izjavu studenta da ne prima nijednu drugu stipendiju (obrazac se može preuzeti u JUO Općine Sveti Juraj na Bregu ili na svetijurajnabregu.hr),
 • izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva (obrazac se može preuzeti u JUO Općine Sveti Juraj na Bregu ili na svetijurajnabregu.hr),
 • uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva od Ministarstva unutarnjih poslova – Policijska uprava Međimurska,
 • potvrdu škole ili fakulteta o školovanju užeg člana obitelji (ukoliko ih ima),
 • potvrdu poslodavca o prosjeku plaće za oba roditelja ili skrbnika za prethodno tromjesečje, odnosno presliku rješenja o mirovini od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • potvrdu o visini dohotka za oba roditelja ili skrbnika za prethodnu kalendarsku godinu po svim osnovama od Ministarstva financija – Porezna uprava,
 • uvjerenje o nezaposlenim roditeljima ili skrbniku od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ukoliko ih ima),
 • potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu najmanje 90 dana za roditelja ili skrbnika od Ministarstva obrane – Odsjeka za poslove obrane (ukoliko ih ima),
 • potvrdu za stalne korisnike novčane pomoći za roditelja ili skrbnika od Centra za socijalnu skrb (ukoliko ih ima),
 • potvrdu za korisnike mirovine sa zaštitnim dodatkom za roditelje ili skrbnika od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ukoliko ih ima) i
 • izjavu da je dijete bez jednog ili oba roditelja, dijete poginulih i nestalih branitelja te da je dijete samohrane majke ili oca (ukoliko ih ima). 
 1. Prijave se podnose na adresu Općine Sveti Juraj na Begu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec u roku od 15 dana od objave natječaja sa naznakom „ZA NATJEČAJ-STIPENDIJE 2015./16.
 2. U slučaju potrebe od podnositelja prijave može se zatražiti i dopuna dokumentacije.
 3. O rezultatima natječaja podnositelji prijava bit će obaviješteni u roku od 15 dana od odluke općinskog načelnika o dodjeli stipendija.
 4. Ostale informacije i uvid u Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec, na telefon 040/ 855-305 i stranicama www.svetijurajnabregu.hr.

Natječaj za dodjelu stipendija 2015.-2016. s prijavom i izjavama

                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.,v.r.

Scroll to Top Skip to content