U susret danima Vinka Kosa kroz matematiku

U Svetom Jurju na Bregu pripremaju se za obilježavanje Dana Vinka Kosa i njegovoj stogodišnjici rođenja, a u susret tim danima u OŠ Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu organizirani su integrirani dani za učenike predmetne nastave kako bi se učenici upoznali s ovim pjesnikom koji je rodom iz Vučetinca.

Povezanost s pjesnikom Vinkom Kosom ostvarena je na svim nastavnim predmetima pa tako i na satovima matematike. Tijekom integriranih dana učenici su dobili životopis kao nastavni listić u kojemu je nedostajalo deset brojčanih podataka.

Učenici su trebali rješavati zadatke, dobivena rješenja upisati na određena mjesta kako bi dobili potpun životopis. U svim razredima životopis je bio isti tekst, samo su zadaci bili prema sadržajima koji se rade u pojedinim razredima.

Učenici 5. b su rješavali zadatke vezane uz razlomke, učenici 6. b linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom, a učenici 7. a i 7. b sustave dviju linearnih jednadžbi s dvije nepoznanice.

Radio se redovan sadržaj koji je inače po nastavnom planu i programu, a integrirani dani Vinka Kosa poslužili su kao dodatna motivacija za rješavanje postavljenih zadataka.

Učenici 7. a i 7. b imali su dodatni zadatak koji je povezao cjelinu Pravokutni koordinatni sustav u ravnini i dane Vinka Kosa.

Svaki učenik je dobio svoju pjesmicu, svakom slovu u stihu ili strofi trebalo je pridodati uređeni par i uvrštavanjem točaka u pravokutni koordinatni sustav po određenom pravilu na temelju slova dobije se stih ili strofa neke pjesme Vinka Kosa.

preneseno s: www.emedjimurje.hr

 

Scroll to Top Skip to content