Udruga mladih Mali Mihaljevec održala godišnju skupštinu

U subotu 15. ožujka održana je 6. redovna godišnja skupština Udruge mladih Mali Mihaljevec.

Na samom početku skupštine predsjednik Kovačić Vedran pozdravio je sve goste, a posebno se zahvalio na dolasku predstavniku Međimurske županije Kajmović Alenu, načelniku općine Sveti Juraj na Bregu Nagrajsalović Anđelku, zamjeniku načelnika i predsjedniku Vijeća mjesnog odbora Mali Mihaljevec Novak Damiru, predsjednici Udruge žena Mali Mihaljevec Horvat Nataši, predstavniku nogometnog kluba Mali Mihaljevec Hrustek Draganu, goste iz Udruge mladih Mihovljan, predsjednicu Bajs Kristinu, Udruge mladih Šenkovec, predsjednicu Zadravec Kristinu, Udruge mladih Otočanci iz Otoka, predsjednik Blaženčić Miljenko, Udrugu mladih Vratišinec, predsjednika Slamek Sašu, Udrugu mladih Okrugli Vrh, predsjednika Novak Dejana.

Nakon pozdravnih riječi zanimljivom prezentacijom prikazan je rad Udruge kroz 2013. godinu na video zidu. Izvješća su redom iznosili tajnik Udruge Mesarić Patrik, blagajnik Bestijanić David te predsjednik Nadzornog odbora Mesarić Matej. Plan rada za 2014. godinu iznio je zamjenik predsjednika Čanadi Denis.

Po završetku skupštine dodijeljene su zahvale za rad u udruzi te dvije zahvale za suradnju i međusobno potpomaganje. Te zahvale primile su Udruga mladih Šenkovec i Mihovljan. Dodijeljeno je i priznanje za počasnog člana udruge. Prizanje je primio Mezga Zoran koji se zahvalio Udruzi mladih Mali Mihaljevec. Na samom kraju skupštine predstavnik Međimurske županije Kajmović Alen ispričao je župana Posavec Matiju koji zbog obaveza nije mogao prisustvovati, te je pritom pohvalio rad udruge i zahvalio se na pozivu.

Načelnik Nagrajsalović Anđelko, te njegov zamjenik i predsjednik vijeća mjesnog odbora pozdravili su sve prisutne, zahvalili se na pozivu te nas pozvali da i dalje nastavimo sa tako dobrim radom udruge. Pozdravili su nas i gosti iz Udruga mladih koje su bile prisutne, a predsjednica iz Udruge mladih Mihovljan Bajs Kristina i Udruge mladih Šenkovec Zadravec Kristina uručile su nam prikladne poklone te nam se zahvalile na suradnji.

Zadnjom rečenicom na skupštini obratio se predsjednik Udruge mladih Mali Mihaljevec Kovačić Vedran te sve pozvao na suradnju i zamolio prisutne da ostanu na domjenku kojeg smo pripremili.

Scroll to Top Skip to content