Obavijest o plaćanju ovršnih troškova – MULL-TRANS d.o.o.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je tvrtka „MULL-TRANS“ d.o.o. pokrenula postupak prisilnih naplata nenaplaćenih potraživanja s dospijećem zaključno do 30. svibnja 2013. godine, a kako smo i najavili u našem dopisu od 10. listopada 2013. godine.

Ovim putem želimo ukazati da ovršenici koji podmire svoju obvezu u roku od 8 dana od primitka rješenja o ovrsi, a sukladno uputama iz same ovrhe, mogu izbjeći plaćanje dijela ovršnih troškova.

To konkretno znači da ukoliko ovršenik podmiri svoju obvezu u roku od 8 dana po primitku rješenja o ovrsi, tada osim podmirenja glavnice i pripadajućih zateznih kamata, jedini troškovi koje treba podmiriti temeljem zaprimljenog rješenja o ovrsi, sastoje se isključivo od: troškova sastava ovršnog prijedloga uvećanog za PDV, javnobilježničke nagrade uvećane za PDV te troška dostave uvećanog za PDV što iznosi 425,00 Kn + vrijednost neplaćenih računa. 

Ukoliko ovršenik ne podmiri svoju obvezu u zadanim rokovima, morat će osim gore navedenih troškova, snositi i ostale troškove sukladno primljenom rješenju.

Molimo Vas da temeljem naprijed navedenog dodatno potaknete građane na plaćanje dugovanja sukladno zaprimljenim rješenjima o ovrsi, a sve kako bi izbjegli plaćanje dijela pripadajućih troškova ovršnog postupka.

Također Vas molimo da ovu obavijest (prema tekstu u privitku) stavite na Vašu web stranicu i oglasnu ploču kako bi ista bila dostupna što većem broju građana.

U slučaju ostalih informacija stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem!

Za „MULL-TRANS“ d.o.o.

Zdenko Komorčec

Mokrice 180C, 49243 Oroslavje
tel: + 385 587 827
fax: + 385 587 849
e-mail: zdenko.komorcec@eko-flor.hr

Scroll to Top Skip to content