Radionice LAG-a “Međimurski doli i bregi” za razvojnu strategiju

LAG “Međimurski doli i bregi” je udruga koja je osnovana 22. listopada 2012. godine prema načelima LEADER principa, a čine ga predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora.

Područje LAG-a obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave: Općina Gornji Mihaljevec, Općina Nedelišće, Općina Selnica, Općina Strahoninec, Općina Sveti Juraj na Bregu, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Šenkovec i Općina Štrigova.

U četvrtak 21. veljače u prostorijama Općine Strahoninec održana je prva radionica za pripremu Lokalne razvojne strategije LAG-a “Međimurski doli i bregi”. Stručni tim za izradu Lokalne razvojne strategije je prezentirao prisutnima osnovne podatke o LAG-u te o Lokalnoj razvojnoj strategiji kao važnoj komponenti ruralnog razvoja ovog prostora.

Svi sudionici imali su priliku ispuniti upitnik te anketni listić koji će pridonijeti kvalitetnoj izradi LRS jer će se bazirati na stavovima i potrebama stanovnika prostora LAG-a. U četvrtak 7. ožujka održat će se druga radionica za pripremu Lokalne razvojne strategije LAG-a “Međimurski doli i bregi” gdje će po drugi puta svi zainteresirani moći sudjelovati u pripremi vizije ruralnog razvoja i uključiti vlastite planirane projekte u Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a.

Radionica će se održati u prostorijama Općine Strahoninec u 12 sati za javni sektor, 14:30 za gospodarski sektor i u 17  sati za civilni sektor. Mole se sudionici da na radionicu ponesu svoj OIB za potvrdu sudjelovanja.

Do 15. ožujka otvoren je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga putem kojeg sve JLS, ustanove, turističke zajednice, gospodarski subjekti, udruge i građani s područja LAG-a “Međimurski doli i bregi” mogu prijaviti svoje projektne ideje koje će ući u Bazu projektnih prijedloga LAG-a.

Na taj način možete osigurati da Vaši planovi budu dio Lokalne razvojne strategije, čime ćete olakšati prijavu i implementaciju projekata u budućnosti. Popunjeni obrasci se šalju na email: lag.mdib@gmail.com.

Odgovore na sva pitanja možete dobiti na brojeve telefona 098 932 3599 (Vedrana Horvat, v.d. voditelja LAG-a) i 099 333 3088 (Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a) ili putem ranije navedenog emaila.

preneseno s: www.emedjimurje.hr

Scroll to Top Skip to content