Dobrotvorni turnir u beli

Međimurski demokratski savez Vas poziva na dobrotvorni turnir u beli dana 14.11.2012.
u 17 h u restoran “Kneja” u Mali Mihaljevec.

Sav prihod od turnira namijenjen je u fond za stipendije studenata.

Scroll to Top Skip to content