Jurjevska dvorana pod krovom

Dolaskom toplijih dana intenzivirani su radovi na novoj dvorani u Svetom Jurju na Bregu. Trenutno je u tijeku postavljanje krova koji će biti kroz dan ili dva. Sudeći po dinamici rada učenici ove škole mogli bi već od iduće godine nastavu tjelesne i zdravstve kulture imati u novoj dvorani.

Scroll to Top Skip to content