U Lopatncu imam malu nekretninu 30 m 2 u I.L.Ribara 9 koju ne koristim za stanovanje ni život trajno. Dolazim urediti vrt i cvijeće a otpad ide u kompost. Nakon toga se istuširam i idem kući u Čakovec.. Ne mogu pihvati spremnik za komunalni otpad o čemu sam obavijestio i EKO-FLOR jer u njega jednostavno nemam što staviti a kao penzioneru to je neprihvatljivo. Kada bi stanovao na navedenoj adresi onda bi bilo i primjereno korištenje spremnika. U navedenoj ulici ima još nekretnina koje se koriste i više od mene,ali ih se ne prisiljva na spremnik. Komunalni redar može se uvjeriti da li ima komunalnog otpada te dokazati slikanjem.Lp. Željko Petrinjak

Sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21 na snazi od 31.07.2021., Članak 70.) korisnik usluge dužan je koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženog spremnika. Na području cijele općine u postupku zaduživanja su svi vlasnici nekretnina prema navedenom zakonu.

Prema Članku 164. novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je korisnik usluge i nije koristio, a bio je dužan koristiti, javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženog spremnika.aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content