SRPANJ U KEC-U MURAI: DUO MUSETTE/IRENA BOĆKAI

Vruće ljeto najbolje je rashladiti uz kulturu pa smo u Kreativno-edukativnom centru Murai u Pleškovcu u srpnju pripremili dva programa!

utorak, 2. srpnja u 19:00 koncert pod nazivom ‘Suvremeni kontrapunkt’ održat će Duo Musette u koji su se 2021. godine udružile Mia Grubišić i Dora Kuzmin Maković sa željom da se od zaborava izbave biseri barokne čelističke literature. Mia i Dora tako su spojile svoju ljubav prema baroku i violončelu, te krenule u potragu za zvonkim zvukom talijanskih, francuskih, nizozemskih, ali i hrvatskih majstora baroka.

U KEC-u Murai će publika imati priliku čuti djela suvremenih hrvatskih skladatelja kao što su Juraj Marko Žerovnik i Ivan Josip Skender te austrijska skladateljica Alyssa Aska koja je baš za ovu priliku napisala nova djela za Duo Musette. Ovaj posebno osmišljen i pripremljen repertoar rezultat je težnje da se preispita odnos suvremenih skladatelja prema baroku, jer se glazba namijenjena baroknim instrumentima danas rijetko sklada. U ovom obliku rekontekstualizacije barokne glazbe, skladatelji kombiniraju elemente suvremene glazbe s baroknim instrumentima kako bi stvorili nove zvučne pejzaže, a inspiraciju pronalaze u baroknoj glazbi i koriste je kao temelj za svoje vlastite kompozicije, stvarajući most između prošlosti i sadašnjosti. Uz nove kompozicije suvremenih skladatelja, izvodit će se i barokne sonate za dva violončela.

U subotu, 6. srpnja u 19:00 u Murai stiže ‘Furscreen’, umjetničko istraživanje i produkcija izvedbene i interdisciplinarne umjetnice Irene Boćkai u suradnji s novomedijskim umjetnikom Krunom Joštom. Interdisciplinarna izvedba sastavljena je od performativnih dijelova, krznene instalacije i zvučne kompozicije koja se oslanja na istraživanja sinkroniciteta, neuralnih oscilacija i vibracija te izokronih tonova i binauralnih ritmova.

Polazište za performativne dijelove umjetnica nalazi u pojmu edipalnih životinja koje prema Delezeu i Guattariju predstavljaju naši kućni ljubimci. Performans je nadahnut trenutkom susreta filozofa Jacquesa Derride i njegovog krznenog mačka pred kojim se filozof našao ogoljenim. Između dekonstrukcije i ‘čistog blefiranja’ Furscreen se bavi psihologijom humora, odnosom ljudi i ne-ljudi, potisnutog ekološkog nesvjesnog i njegovim začudnim manifestacijama te performativnim i humoresknim potencijalima ovih koncepata.

Program ‘Furscreen’ se provodi u sklopu projekta ‘Murai 2.0’, cjeline MURAI Interfaze, sufinanciranog sredstvima Zaklade ‘Kultura nova’, kojim Platforma za Društveni centar Čakovec, u partnerstvu s Općinom Sveti Juraj na Bregu, uspostavlja cjelogodišnji program i nastavlja izgradnju i razvoj vizije kojom se otvaraju vrata suvremenoj kulturi i umjetnosti u Kreativno-edukativnom centru Murai u Pleškovcu. Program ‘Suvremeni kontrapunkt’ financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Međimurske županije i Općine Sveti Juraj na Bregu.

ULAZ NA SVA DOGAĐANJA JE SLOBODAN!

Scroll to Top Skip to content