Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-42, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021. – 2027.,  „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ za projekt Navek z vami II, kodni broj: S.3.4.11.01.0361, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec (svojstvo: nositelj projekta) objavljuje:

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti  u sklopu projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ – Navek z vami II, SF.3.4.11.01.0361

1. Djelatnik/djelatnica za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Navek z vami II“ –  15 osoba, određeno vrijeme, puno radno vrijeme

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 33 mjeseci, probni rok u trajanju od mjesec dana

Planirani početak rada: 01. lipnja 2024. godine

Opis posla:

 • Organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.);
 • Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.);
 • Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.);
 • Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba;
 • Podrška pri socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava;
 • Pružanje podrške korisnicima kroz razgovor i druženje;
 • Primjena uputa iz sigurnosti na radu i sigurnosti od požara.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 • Punoljetnost
 • Potvrda o nekažnjavanju

Mjesto rada:

 • Grad Čakovec, općine Gornji Mihaljevec, Orehovica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec

Od kandidata se očekuje visoka razina predanosti i odgovornosti prema radu, komunikativnost, senzibilitet za rad sa starijim i/ili nemoćnim osobama, pouzdanost i povjerljivost. Poželjno je iskustvo u radu na sličnim poslovima.

Potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj:

 • Zamolba za posao i životopis
 • Preslika osobne iskaznice, ukoliko je primjenjivo
 • Preslika dokaza o završenoj školi ili izjava o razini obrazovanja
 • Obrazac prijave (obrazac je moguće preuzeti na mrežnim stranicama GDCK Čakovec OVDJE ili na adresi Kralja Tomislava 29, Čakovec)

Kandidati dostavljaju preslike, a prije sklapanja ugovora o radu dužni su predočiti originalnu dokumentaciju i potvrdu izabranog liječnika o zdravstvenom stanju.

Izjava o suglasnosti za kandidate dostupna je na internetskim stranicama Gradskog društva Crvenog križa Čakovec, a može se preuzeti i u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Čakovec. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja biti će pozvani na razgovor.

Prijava na Natječaj dostavlja se osobno ili poštom na adresu Gradskog društva Crvenog križa Čakovec, Kralja Tomislava 29, 40 000 Čakovec najkasnije do 13. svibnja 2024. godine, s obveznom naznakom na omotnici „za Natječaj Navek z vami II“.

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem elektroničke pošte: info@crveni-kriz-cakovec.hr

Scroll to Top Skip to content