Općina Sveti Juraj na Bregu podigla potporu za novorođenčad na 850 eura

Na nedavno održanoj sjednici Općinskog vijeća Sveti Juraj na Bregu vijećnici su donijeli odluku o povećanju novčane potpore za novorođeno djete. 

Tako se sada navedena potpora povećava s 700 eura na 850 eura.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za dijete ostvaruje se za dijete čije je prebivalište, kao i prebivalište jednog od roditelja ili skrbnika na području Općine Sveti Juraj na Bregu uz uvjet da prema Općini Sveti Juraj na Bregu imaju podmirene sve dospjele obveze.

Zahtjev za potporu mora se predati JUO Sveti Juraj na Bregu u roku od 12 mjeseci od rođenja djeteta.

Uz zahtjev, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeće:

– presliku uvjerenja o prebivalištu djeteta

– presliku rodnog lista ili elektronički zapis

– preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

– preslika rješenja o skrbniku (za skrbnika)

– ostala dokumentacija po potrebi (na zahtjev JUO)

preneseno s: www.mnovine.hr
objavila: Sanja Heric
foto: Sanja Heric

Scroll to Top Skip to content