OBAVIJEST o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere k.o. Mali Mihaljevec

Temeljem članka 49. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN br.112/18; 39/22), a u skladu s

ODLUKOM O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU I ŠENKOVEC ZA KATASTARSKU OPĆINU ZASADBREG

i Ugovora potpisanog između Državne geodetske uprave (Naručitelj) i tvrtki GEO-GAUSS d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 1, Čakovec i VEKTRA d.o.o., Branka Vodnika 4/B, Varaždin (Izvoditelji), KLASA: 931-04/22-03/03, URBROJ: 541-06-02/1-22-296, Broj Ugovora: 188/2022) od 22. prosinca 2022. godine objavljuje se

O B A V I J E S T
o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere
sa sastavljanjem popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišnoknjižnih uložaka
za k.o. Mali Mihaljevec

Predočavanje započinje dana 22.1.2024. godine i održat će se u terenskom uredu u dvorani Doma kulture Jurica Murai na adresi Pleškovec 25.

Predočavanju podataka utvrđenih katastarskom izmjerom provodit će geodetski izvoditelj.

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama na području na kojem se provodi katastarska izmjera i ostale zainteresirane stranke da po zaprimanju pisanog poziva na istaknuti dan i sat u pozivu pristupe predočavanju, kako bi im se predočili podaci iskazani u popisnim listovima (AI, AII, B, C) te na katastarskom planu te kako bi zaštitili svoja prava i interese u postupku katastarske izmjere.

Nositelji prava su dužni odazvati se na predočavanje te OBAVEZNO DONIJETI:
1. akte za uporabu zgrade (i/ili ozakonjenje zgrade)
2. dokumentaciju (isprave) temeljem kojih se obavlja upis vlasništva u zemljišne knjige

Po završetku predočavanja izrađuje se elaborat katastarske izmjere koji se pregledava i potvrđuje od strane Državne geodetske uprave i upućuje nadležnim Općinskim sudovima na nastavne postupke sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka odnosno verifikacije sastavljenih popisnih listova.

Za dodatne informacije o predočavanju molimo da se obratite na tel: 040 310-859 u vremenu od 8:00 do15:00 sati radnim danom ili upitom na e-mail adresu: izmjera.zasadbreg@geo-gauss.hr

Za Izvoditelja:
Voditelj projekta:
Jeronim Moharić, mag. ing. geod et geoinf.

Scroll to Top Skip to content