Općina Sveti Juraj na Bregu razvrstana u VI. skupinu razvijenosti

Vlade Republike Hrvatske donijela je novu Odluku o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Jedinice područne samouprave (županije) razvrstavaju se prema indeksu razvijenosti od I. do IV. skupine, a jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) razvrstavaju se prema indeksu razvijenosti od I. do VIII. skupine.

Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti objavljena je u Narodnim novinama br. 3/24. te stupa na snagu 13. siječnja 2024. godine.

Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske Općina Sveti Juraj na Bregu razvrstana je u VI. skupinu razvijenosti. Do ove Odluke Općina Sveti Juraj na Bregu bila je razvrstana u V. skupinu razvijenosti.

 Novi indeks razvijenosti međimurskih općina i gradova:

Skupina 
III.Međimurska županija
IV.Belica
VIII.Čakovec
V.Dekanovec
III.Domašinec
V.Donja Dubrava
V.Donji Kraljevec
IV.Donji Vidovec
IV.Goričan
IV.Gornji Mihaljevec
V.Kotoriba
IV.Mala Subotica
IV.Mursko Središće
V.Nedelišće
III.Orehovica
III.Podturen
VII.Prelog
IV.Pribislavec
III.Selnica
VII.Strahoninec
V.Sveta Marija
VI.Sveti Juraj na Bregu
V.Sveti Martin na Muri
VIII.Šenkovec
IV.Štrigova
IV.Vratišinec
Scroll to Top Skip to content