Na području Međimurja uskoro počinju radovi vrijedni 52 milijuna eura u sklopu kojih će osvanuti šest geotermalnih bušotina

Nakon provedenog natječaja, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo je pet dozvola za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda. Od tih pet dozvola, dvije su dane i za dva istražna prostora na području Međimurske županije.

Istraživanja će se raditi u istražnom prostoru Međimurje 5, koje se nalazi na području općina Selnica i Sveti Juraj na Bregu. Dozvolu za istraživanje dobila je Ina d.d., a lako piše Jutarnji.hr, Ina se na tom području obvezala na četiri bušotine i ulaganje od 27 milijuna eura.

Drugi međimurski istražni prostor je Kotoriba, a nalazi se na području općina Kotoriba i Donja Dubrava. Tamo je dozvolu za istraživanje dobila tvrtka Viola Energy Generation koja je ponudila 25 milijuna eura te izgradnju dviju bušotina.

Dozvole su dane na pet godina, a osim Međimurske županije, istraživanja će se provoditi i na području Koprivničko-križevačke županije, Osječko-baranjske te Virovitičko-podravske, odnosno na prostorima Leščan, Pčelić i Sječa, dok za istražni prostor Ferdinandovac nije došla ni jedna ponuda.

U sklopu istraživanja napraviti će se 21 geotermalna bušotina, a u prilog tome koliko je potencijal ovih istraživanja govori i činjenica da vrijednost ponuđenih istražnih radova iznosi 191,7 milijuna eura, dok ukupna vrijednost investicija, u slučaju pozitivnih istražnih rezultata, iznosi preko 400 milijuna eura. Bitno je spomenuti da sve spomenute lokacije omogućuju proizvodnju električne energije s ukupnim potencijalom od oko 600.000MWh godišnje.

Da mu je drago da Međimurje ima geotermalni potencijal, istaknuo je međimurski župan Matija Posavec tijekom Aktualnog sata na sjednici Županijske skupštine.

Kako je rekao, javni natječaj provodila je država te Međimurska županija nije morala biti niti je bila obavještena o tome.

– Pratimo i mi iz medija. Što se tiče koncesija, one jesu regulirane zakonom isto kao i u crpljenju plina ili nafte, i tu postoje neke koncesijske naknade koje su naravno puno manje nego to zaslužujemo. Drago mi je da imamo geotermalni potencijal, i potencijal resursa, koji su potrebni za svijet ali mi je isto tako žao da tu možda nema malo tješnje komunikacije u smislu toga da barem općine na čijem se području provode ta istraživanja mogu više participirati u procesijskim naknadama – rekao je župan Posavec te dodao kako je zakonom regulirano da jedan određeni postotak dobiva općina, jedan županija a jedan država.

– Možemo dati inicijativu da se i to promijeni jer smatram da je to premalo za našu lokalnu samoupravu – rekao je župan Posavec.

preneseno s: www.sjever.hr
foto – arhiva
n.p.bajz/sjever.hr/Jutarnji.hr

Scroll to Top Skip to content