OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU Osnovnoškolcima i srednjoškolcima osigurana novčana pomoć, a studentima stipendije

Financiranje školskih izleta, škole u prirodi i maturalnih putovanja omogućeno je samo za učenike iz obitelji sa socijalnim statusom

Uskoro počinje nova školska godina pa smo odlučili provjeriti na koji način jedinice lokalne samouprave pomažu u rasterećenju kućnog budžeta te općenito potiču obrazovanje mladih (osnovnoškolci, srednjoškolci i studenti).

OSNOVNOŠKOLCI

Pitali smo: Sufinancirate li nabavku radnih bilježnica ili drugih nastavnih materijala i u kojem iznosu? Osiguravate li besplatne bilježnice za učenike? Imaju li učenici pravo na besplatni upis u općinsku/gradsku knjižnicu? Sufinancirate li školske izlete, škole u prirodi i maturalna putovanja i u kojem iznosu? Provodi li se produženi boravak u vašoj školi i koliki je omjer financiranja roditelja i općine? Sudjelujete li u sufinanciranju asistenata za djecu s teškoćama? Nagrađujete li učenike koji su ostvarili zapažete rezultate na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima? 

Općina Sveti Juraj na Bregu: Općina sufinancira nabavku radnih bilježnica i drugih nastavnih materijala od 1. do 4. razreda u iznosu od 40 eura, a od 5. do 8. razreda u iznosu od 55 eura. Besplatne bilježnice učenici ne dobivaju i učenicima nije osigurano pravo na besplatni upis u općinsku/gradsku knjižnicu. Financiranje školskih izleta, škole u prirodi i maturalnih putovanja omogućeno je samo za učenike iz obitelji sa socijalnim statusom. U općini se provodi produženi boravak u OŠ, a omjer financiranja je pola općina, pola roditelji. Također, općina sudjeluje u sufinanciranju asistenta za djecu s teškoćama i nagrađuje učenike koji su ostvarili zapažene rezultate. 

SREDNJOŠKOLCI

Pitali smo: Imaju li srednjoškolci pravo na sufinanciranje nabavke nastavnih materijala ili, eventualno, jednokratnu pomoć? Pomažete li srednjoškolcima na druge načine?

Općina Sveti Juraj na Bregu: U općini srednjoškolci od 1. do 4. razreda dobivaju jednokratnu pomoć od 70 eura. Također, općina pomaže u stipendiranju učenika deficitnih zanimanja.

STUDENTI

Pitali smo: Provodite li program stipendiranja studenata? Koliko studenata trenutno stipendirate i koliki su iznosi stipendija? Koliko je godišnje osigurano u proračunu za tu svrhu? Nagrađujete li najbolje studente? 

Općina Sveti Juraj na Bregu: U općini se provodi program stipendiranja studenata, trenutno je 52 studenata i iznos stipendije je 80 eura za regiju Čakovca, 100 eura za regiju Varaždina, Koprivnice i Križevce te 120 eura za Zagreb i ostale. Godišnje je u proračunu osigurano 60 tisuća eura za stipendiranje studenata. Uz to, općina nagrađuje najbolje studente.

preneseno s: www.emedjimurje.hr

Scroll to Top Skip to content