Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sveti Juraj na Bregu i Općine Šenkovec za katastarsku općinu Zasadbreg

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 112/18 i 39/22) Državna geodetska uprava donosi

ODLUKU

O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU I OPĆINE ŠENKOVEC ZA KATASTARSKU OPĆINU ZASADBREG

I.

Na području Općine Sveti Juraj na Bregu i Općine Šenkovec za katastarsku općinu Zasadbreg (naselja Zasadbreg, Mali Mihaljevec, Brezje, Knezovec, dio naselja Slemenice i dio naselja Merhatovec) provest će se katastarska izmjera u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige.

II.

Katastarsku izmjeru provodi Državna geodetska uprava, a stručne geodetske poslove u okviru usluga provođenja katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere za potrebe osnivanja katastra nekretnina obavit će trgovačka društva: GEO-GAUSS d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 1, Čakovec i VEKTRA d.o.o., Branka Vodnika 4/B, Varaždin.

III.

U obavljanju poslova katastra nekretnina službenici Državne geodetske uprave i zaposlenici trgovačkih društava: GEO-GAUSS d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 1, Čakovec i VEKTRA d.o.o., Branka Vodnika 4/B, Varaždin, ovlašteni su:

– ući hodom u prostor svake katastarske čestice, izuzimajući građevine, a vozilom ako to dopuštaju okolnosti gospodarenjem zemljištem

– u nužnom opsegu odstraniti drveće, grmlje i ostalo raslinje ukoliko ometa obavljanje katastarske izmjere

– postaviti na zemljištu ili građevinama sve potrebne oznake izmjere i međne oznake.

IV.

Nositelji prava na zemljištu na području na kojem se provodi katastarska izmjera dužni su do 15. ožujka 2023. godine vidljivim trajnim oznakama i na svoj trošak označiti granice zemljišta na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava ili kojim upravljaju (upravitelji općih i javnih dobara).

V.

Nositelje prava na zemljištu pisanim putem će se pozvati na obilježavanje granica zemljišta.

VI.

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Čakovec i trgovačka društva: GEO-GAUSS d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 1, Čakovec i VEKTRA d.o.o., Branka Vodnika 4/B, Varaždin, osigurat će stručnu pomoć u obilježavanju granica zemljišta osobama iz točke IV. ove Odluke.

VII.

Na temelju podataka prikupljenih i obrađenih u katastarskoj izmjeri izrađuje se elaborat katastarske izmjere.

VIII.

Pregledan i potvrđen elaborat katastarske izmjere izlaže se na javni uvid koji se provodi istodobno i povezano s obnovom zemljišne knjige.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 931-04/23-04/15
Urbroj: 541-04/2-23-2
Zagreb, 9. siječnja 2023.

Glavni ravnatelj
Antonio Šustić, dipl. ing. geod., v. r.

preneseno s: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_01_7_126.htmlaktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content