Povećava se potpora za novorođenčad

U proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2023. godinu osigurana su dodatna sredstva za povećanje potpore za svako novorođeno dijete na području Općine.

Jednokratna potpora za svako novorođeno dijete na području Općine povećava se za 1.274 kune.
Svi stanovnici, odnosno roditelji koji imaju koji imaju prebivalište na području Općine Sveti Juraj na Bregu, od 1. siječnja 2023. dobivat će jednokratnu potporu za novorođeno dijete u iznosu od 700 eura.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti rodni list za novorođeno dijete, preslike osobnih iskaznica roditelja i broj računa u banci.

Scroll to Top Skip to content