TREĆI JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju rabljenog traktora

Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je prodaja rabljenog traktora Ferguson IMT 533, proizvedenog 1968. godine, broj šasije: 8606, motor/zapremnina: D/2360 ccm, snaga/okretaji: 26/kW /2000min-1

Traktor ima 2481 sati rada, bez kabine, crvene boje i bez registracije (odjavljen 28.06.2022. godine).

Traktor se prodaje u zatečenom stanju „VIĐENO – KUPLJENO“ što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

Početna kupoprodajna cijenu traktora iznosi  3.500,00 kuna.

Uvjeti javnog poziva

U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti viša od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.

Općina Sveti Juraj na Bregu zadržava pravo odustati od prodaje vozila te poništiti ovaj javni poziv u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga.

Izabrani ponuditelj dužan je najkasnije u roku od petnaest (15) dana od donošenja Odluke o odabiru izvršiti uplatu iznosa kupoprodajne cijene na račun Općine Sveti Juraj na Bregu HR:70 2340 0091 8440 00009; 68-7757-OIB. nakon čega će se sklopiti kupoprodajni ugovor i mogućnost preuzimanja traktora.

U protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje.

Izabrani ponuditelj dužan je najkasnije u roku od petnaest (15) dana od donošenja Odluke o odabiru izvršiti uplatu ponuđenog iznosa na račun Općine Sveti Juraj na Bregu: HR:70 2340 0091 8440 00009; 68-7757-OIB. Nakon uplate će se sklopiti kupoprodajni ugovor i dogovor oko preuzimanja traktora.

U protivnom, se smatra da je ponuditelj odustao od kupnje i kupoprodajni ugovor se će sklopiti s drugim najpovoljnijim ponuditeljem.

Sadržaj i način podnošenja ponude:


Ponuda koju ponuditelj dostavlja mora sadržavati:

  1. kupoprodajnu cijenu u kunama koja mora biti viša od početne cijene (ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati),
  2. podatke o podnositelju ponude (ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa),
  3. osobni identifikacijski broj (OIB),
  4. fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice
  5. pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra

Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu s dokumentacijom na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec, s naznakom: „Ponuda za kupnju traktora“. Rok za dostavu ponude je do 14. prosinca 2022. godine do 15:30 sati, bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.


Troškovi javnobilježničke ovjere i sve ostale troškove u vezi zaključenja ugovora i prijenosa vlasništva snosi kupac.

Sve informacije u vezi predmetnog javnog poziva, uvid u postojeću dokumentaciju i dogovor oko eventualnog pregleda traktora mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu (Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp., mob. 098/473-829, email: nacelnik@svetijurajnabregu.hr). 

                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                       Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content