KATASTARSKE IZMJERE – Mještani će moći urediti pitanje vlasništva nad parcelom

Dana 29. rujna 2022. godine održana je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu tijekom koje je načelnik općine Anđelko Nagrajsalović okupljenim vijećnicima predstavio projekt čija provedba kreće do kraja godine. Naime, Općina se prijavila na Godišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu koji se provodi s ciljem razrješavanja neusklađenosti katastra i gruntovnice.

O pogodnostima koje ono ima za Općinu govorio je sam načelnik.

– Provedba projekta kreće već ove godine, a u roku godine dana projekt mora biti gotov, dočim nas uskoro očekuje i službeno potpisivanje ugovora.  Projekt će se provoditi za katastarsku općina koja uključuje Zasadbreg, Brezje, Mali Mihaljevec i Knezovec, a sljedeće godine ćemo prijaviti katastarsku općinu Lopatinec. Što s time dobivamo? Do sad je bila praksa da 60 posto naknade izmjere plaća država, a 40 općina. Ovime će se izjednačiti katastar i gruntovnica. To znači da više neće biti dvojnih brojeva i komplikacija koje su se pojavljivale zbog neusklađenosti evidencije ovih dviju institucija. Tim će se projektom raščistiti pitanje vlasništva svih općinskih i privatnih parcela, a to će se odnositi i na rješavanje građevinskih, ali i negrađevinskih zemljišta. Vrijednost projekta je 11 milijuna kuna. Općinu to neće koštati ništa, rekao je načelnik.

Na službenim stranicama Vlade Republike Hrvatske stoji da je ideja programa uključivanje jedinica lokalne samouprave, kako bi uskladile stvarno stanje s katastrom i uredile pitanje vlasništva za sve čestice građevinskog područja te, kroz aktivno sudjelovanje u postupcima katastarske izmjere, formirale katastarske čestice vlastite imovine i uredile pitanje vlasništva. Time se svim mještanima omogućuje da kroz program urede svoje pitanje vlasništva nad parcelom. O samoj prijavi stanovnika Općine na program, bit će pravovremeno raspisana obavijest kada će se obavljati izmjeru za svako selo koje obuhvaća katastarska općina.

preneseno s: www.medjimurski.hr
objavila: Blanka Lozić

Scroll to Top Skip to content