Odluka o dodjeli studentskih stipendija 2021./2022. – Rang lista

Na temelju članka 45. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 08/21), članka 4. Pravilnika o pravima i obvezama korisnika stipendije Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/13), Pravilnika o izmjenama Pravilnika o pravima i obvezama korisnika stipendije Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 04/19) i Pravilnika o drugim izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima i obvezama korisnika stipendije Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 16/21) donio je slijedeću

ODLUKU

da se nastavlja stipendiranje 40. (četrdeset) studenata iz prethodnih. ak. god.-a i stipendirat će se 19. (devetnaest) novo prijavljenih studenata prema Rang listi KLASA: 604-02/21-01/02, URBROJ: 2109/16-04/3-21-12 od 26. studenoga 2021. godine, koji su se prijavili ove ak. god. 2021./2022., to su slijedeći:

Red. brojPrezime i imeAdresa
 01.Korunić KlementinaI.G.Kovačića 51, Lop.
 02.Flac MajaVučetinec 68
 03.Šafarić NikaE.Kardelje 21, Lop.
 04.Polanec ToniPoljska 6, Lop.
 05.Novak LorenaOkrugli Vrh 58 A
 06.Šafarić TenaBrezje 39
 07.Veselko TeaPleškovec 57A
 08.Novak MatejaPleškovec 175
 09.Novak TenaVučetinec 152.B
 10.Turk VitomiraZasadbreg 88.A
 11.Žarković FrankoUl.R.Končara 8, M.Mih.
 12.Horvat JanOkrugli Vrh 31
 13.Flinčec HelenaOkrugli Vrh 115 C
 14.Panić LukaDragoslavec 73
 15.Kozar SaraBrezje 92
 16.Tarandek AnaZasadbreg 83 A
 17.Franković IzabelaI.G.Kovačića 64, Lop.
 18.Klaić Pia VinkaVučetinec 174
 19.Meglić FranPleškovec 19 A

Sa studentima će se zaključiti Ugovor o korištenju stipendija.

Potpisivanje Ugovora o korištenju stipendije se neće održati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu kao prethodnih godina s obzirom na Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i mogući prijenos bolesti COVID-19 (zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više osoba na jednom mjestu).

Ugovori o korištenju stipendije će svim odabranim studentima biti poslani na kućnu adresu koje je potrebno potpisati i (1) jedan potpisani primjerak odmah vratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Juraj na Bregu (bilo da je to fizički ili poslano poštom).

                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.

Scroll to Top Skip to content