UPUTE ZA ODVAJANJE OTPADA – Žuta vreća za plastiku, Tetra Pak ambalažu i metal

Korisnici usluga dužni su spremnike i\ili tipske vreće na DAN ODVOZA SELEKTIVNOG OTPADA, prema rasporedu iznijeti na prvu dostupnu javnu površinu, najkasnije do 6:00 sati.

Scroll to Top Skip to content