Akcija “Djeca Djeci”

Akcija Župnog Caritasa Župe Sv. Jurja na Bregu  u suradnji sa Dječjim vrtićima „Jurovska pčelica“- Lopatinec, „Žibeki“  PO Brezje, kao i “Žibeki„ – Čakovec,  “Žibeki“ PO Pribislavec i ove godine u mjesecu prosincu koji se naziva „mjesec darivanja“ pokazao veliko srce djelima ljubavi.

Naime unazad nekoliko godina akcija Župnog caritasa  „Djeca djeci“ postala je tradicija, a ukljućuju se Dječji vrtići u kojima djeca zajedno sa svojim roditeljima, tetama u vrtiću poklanjaju prekrasne poklone djeci bez roditeljske skrbi, da i oni osjete da nisu zaboravljeni, djetinja ljubav jest naiskrenija nešto naljepše što svoj djeci treba.

O djeci se brinu sestre Karmelićanke Božanskog Srca Isusova na Vrhovcu u Zagrebu. Danas prije podne svi pokloni došli su do onih kojima su i namjenjeni, sa velikom radošću Sestre primaju poklone koji će biti podjeljeni djeci na Isusov rođendan, obećavaju moliti za svoje dobročinitelje!

Ovim putem kao župnik ove župe želim izreći jedno veliko Hvala svim Dječjim vrtićima, djeci, roditeljima, tetama i ravnateljicama Vrtića neka Vam Bog nagradi vaše dobro djelo, a djete Isus neka se rodi u srcima sviju nas!

Dobro se dobrim vraća!

Scroll to Top Skip to content