Postupci koji prethode otvaranju Dječjeg vrtića Jurovska pčelica

Novoosnovani vrtić „Jurovska pčelica“ primat će polaznike u pet skupina, tri vrtićke te po jedna mješovita i jaslička skupina.

Provedeni postupci:

● 10.7.2020. – Ured za prostorno uređenje nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda objekta izdao je uporabnu dozvolu za dječji vrtić

● Nabava opreme, uredskog i potrošnog materijala potrebnog za početak rada

● 31.7.2020. – Registracija obrazovne ustanove „Jurovska pčelica“ kod Trgovačkog suda u Varaždinu i imenovanje privremenog ravnatelja

● 1.9.2020.- Imenovano je tročlano upravno vijeće vrtića

Postupci koji slijede:

● 9.9.2020. – Općinsko vijeće donosi prethodnu suglasnost na Statut i pravilnik predškolske ustanove

● Otvaranje poslovnog računa u banci, izrada pečata ustanove

● Sporazum o preuzimanju djelatnika privatne ustanove i raspisivanje natječaja za popunu preostalih radnih mjesta

● Općinsko vijeće donosi suglasnost na pravilnik o upisima djece u vrtić

● Prelazak polaznika iz privatnog u javni vrtić te upis nove djece do popunjena kapaciteta vrtića. Prednost kod upisa imaju djeca s liste čekanja i s prebivalištem u Općini.

● Izdavanje rješenja nadležnog upravnog tijela Međimurske županije za poslove odgoja i obrazovanja kojim se odobrava početak rada predškolske ustanove

Očekivani početak rada vrtića planiran je početkom listopada 2020. godine.

Scroll to Top Skip to content