ODLUKA O MJERAMA SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VIRUSA COVID-19 NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine“, broj 79/07., 113/08., 43/09. i 130/17.), članka 45. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu (,,Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/18.), a sukladno preporukama Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo, Nacionalnog stožera za Civilnu zaštitu, općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu donosi

ODLUKU O MJERAMA SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VIRUSA COVID-19 NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Sveti Juraj na Bregu te podizanja spremnosti svih službi koje su pod direktnom ili indirektnom ingerencijom Općine Sveti Juraj na Bregu, nalažem:

 1. Na području Općine Sveti Juraj na Bregu do daljnjeg, a najkasnije do 15. travnja 2020. godine odgađaju se sva okupljanja stanovništva na otvorenom i u zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja i treninzi, predstave, kulturne priredbe i ostali javni skupovi.
 2. Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Juraj na Bregu do daljnjeg, a najkasnije do 15. travnja 2020. godine neće izdavati rješenja o korištenju javnih površina za održavanje bilo kakvih događaja ili manifestacija.
 3. Nalaže se privremeno zatvaranje zajedničkih prostora koje za svoj rad koriste udruge te društveni i vatrogasni domovi na administrativnom području Općine Sveti Juraj na Bregu.
 4. Preventivno se za korištenje zatvaraju svi otvoreni i zatvoreni sportski objekti, dvorane, sportski tereni i igrališta koji su u vlasništvu ili pod upravljanjem Općine Sveti Juraj na Bregu.
 5. Preporuča se ograničavanje ulaska trećih osoba u objekte Dječjih vrtića koji su u privatnom vlasništvu, a nalaze se na području Općine Sveti Juraj na Bregu.
 6. Preporučuje se obavljanje pokopa pokojnika u krugu obitelji, a građane se moli da uvaže tu preporuku.
 7. Općinska uprava Općine Sveti Juraj na Bregu ograničava izravan rad sa strankama, a kontakt će biti moguć putem telefona (040 855 305 i 040 855 298), pošte ili e-maila. U iznimnim situacijama, kada je zbog zadanih rokova u određenom postupku potrebno predati pismeno Općini Sveti Juraj na Bregu, Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Juraj na Bregu će isto zaprimiti.
 8. Službenici i namještenici Općinske uprave, dužni su se pridržavati preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske kontakte s osobama koje imaju respiratorne  simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta, provjetravanja radnog prostora te isto preporučivati građanima odnosno strankama s kojima su u komunikaciji.
 9. Privremeno se ograničavaju odlasci na službeni put zaposlenika Općine Sveti Juraj na Bregu.
 10. Preporučuje se svim građanima Općine Sveti Juraj na Bregu da je što je moguće manje koriste usluge ordinacije opće/obiteljske medicine u Pleškovcu radi očuvanja integriteta medicinskog sustava i nepotrebnog izlaganja sebe i drugih opasnostima prenošenja zaraze.
  Svoje liječnike možete kontaktirati putem telefona (040/855-303 – Željka Bošnjak, dr.med. i 040/855-791- Aleksandar Tonković, dr.med.).
 11. Mole se svi građani Općine Sveti Juraj na Bregu da prate obavijesti nacionalnih, županijskih i općinskih Stožera civilne zaštite, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije te da se pridržavaju uputa i preporuka koje se izdaju.

  Mole se građani da do daljnjeg ograniče svoje kretanje te da bez prijeke potrebe ne putuju izvan Općine Sveti Juraj na Bregu i Međimurske županije, a pogotovo ne u inozemstvo.
 12. Pozivaju se građani Općine Sveti Juraj na Bregu, koji su zbog poslovnih ili privatnih razloga u proteklih 14 dana boravili u virusom zahvaćenim zonama, a nemaju povišenu temperaturu ili ne kašlju, da postupe savjesno i odgovorno te da se u skladu s preporukama struke, telefonskim putem jave dežurnom epidemiologu na broj telefona (098/55 88 11) ili na službu 112. Osobe koje su zbog poslovnih ili privatnih razloga u proteklih 14 dana boravile u virusom zahvaćenim zonama, a koje kašlju i/ili imaju povišenu temperaturu, imaju obvezu žurno se telefonski javiti svom liječniku obiteljske medicine radi daljnjih uputa.

  Nalaže se osobama kojima je izdano Rješenje Državnog inspektorata i naređena kućna karantena radi sumnje na COVID-19 da se iste obavezno pridržavaju.
 13. Općina Sveti Juraj na Bregu će sve relevantne informacije vezane uz postupanja radi sprječavanja širenja COVID-19 virusa, objavljivati na mrežnim stranicama Općine Sveti Juraj na Bregu te putem medijskih objava.
 14. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Sveti Juraj na Bregu i na oglasnoj ploči Općine Sveti Juraj na Bregu.

                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                       Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content