Odluka o dodjeli studentskih stipendija 2019./2020. – Rang lista

Na temelju članka 45. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/18), članka 4. Pravilnika o pravima i obvezama korisnika stipendije Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/13) i članka 1. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o pravima i obvezama korisnika stipendije Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 04/19, donio je slijedeću

ODLUKU

da se nastavlja stipendiranje 36. (tridesetšest) studenata iz prethodnih. ak. god.-a i stipendirat će se 15. (petnaest) novo prijavljenih studenata prema Rang listi KLASA: 604-02/19-01/03, URBROJ: 2109/16-04/3-19-12 od 25. studenoga 2019. godine, koji su se prijavili ove ak. god. 2019./2020., to su slijedeći:

Red. broj Prezime i ime Adresa
  Maček Karlo Brezje 110 A
  Šopar Melani Dragoslavec 141
  Polanec Petra Poljska 6, Lopatinec
  Horvat Ana R.Končara 54. Mali Mihaljevec
  Vinković Lidia Vučetinec 85
  Perko Ida E.Kardelja 17, Lopatinec
  Hižman Sara Vučetinec 18
  Vinković Luka Frkanovec 21
  Galović Sanja Zasadbreg 193
  Mihalić Patrik Dragoslavec 145 B
  Novak Leona E.Kardelja 4, Lopatinec
  Jesen Viktorija Prvomjaska 1 a, Lopatinec
  Dretar Vilim Vučetinec 41
  Mesarić Ivan R.Končara 18 B. Mali Mihaljevec
  Klobučarić Melisa Ulica Prvog maja 8, M.Mihaljevec

Sa studentima će se zaključiti Ugovor o korištenju stipendija.

                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK                                                                        Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp., v.r.aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content