Prezentacija nacrta prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu

Općina Sveti Juraj na Bregu provodi postupak izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine. Stručni izrađivač predmetnog prostornog plana je „URBIA“ d.o.o., Čakovec.

Prostorni plan uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu obuhvaća cjelokupni prostor unutar administrativnih granica Općine Sveti Juraj na Bregu .

Ova prezentacija javnosti nacrta prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu planirana je od 29.7.2019. zaključno s 9.8.2019. godine, kartografski prikazi i tekstualne odredbe nacrta prijedloga ovog plana bit će dostupni na službenim Internet stranicama Općine Sveti Juraj na Bregu na sljedećoj poveznici: https://drive.google.com/open?id=16AE5h44EpLX8ZmIcqCUYt5uiaDJVGkp_

Pozivamo građane Općine Sveti Juraj na Bregu, pravne i fizičke osobe, da se uključe u izradu prostornog plana.

Scroll to Top Skip to content