Projekt rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića i jaslica

Projektom rekonstrukcije dječjeg vrtića i jaslica te opremanje istog stvorit će se mogućnosti upisa  većeg broja djece u vrtić, odnosno djece koja do sada nisu bila upisana, a imala su uvjete da budu.  Naime, trenutno postoje nedostatni kapaciteti te pojedini roditelji su primorani da vode djecu u susjedne općinske vrtiće i vrtiće u Čakovcu.

Ovim projektom se stanovnicima pružaju odgojno obrazovne usluge za djecu predškolske dobi. Stvaranjem povoljne klime se zadržavaju obitelji sa djecom i daljnje povećanje trenda broja novorođenih u općini.

Cilj projekta:

  • Rekonstruiran dječji vrtić i jaslice u svrhu zadovoljavanja svih potreba za predškolskim odgojno-obrazovnim smještajem za svu djecu od šest mjeseci do šeste godine života, odnosno do polaska u osnovnu školu
  • Stvorena poticajna klima za održavanje i daljnji rast nataliteta Općine Sveti Juraj na Bregu
  • Stvaranje radnih mjesta – zaposlenje novog osoblja vrtića u svrhu zadovoljenja pedagoških standarda

Očekivani rezultati projekta:
Ukupna vrijednost projekta: 6.932.163,77 kn
EU sufinanciranje projekta: 4.572.065,67 kn
Razdoblje provedbe projekta: ožujak 2019. – ožujak 2020.

Scroll to Top Skip to content