Završeni građevinski radovi na šumskim prometnicama

Krajem kolovoza završeni su građevinski radovi na šumskim prometnicama u Lopatincu-Malom Mihaljevcu, u smjeru Bedekovićevih graba u dužini 1.400 m, u Dragoslavcu na lokaciji Črno selo u smjeru Praporčana u dužini 1.530 m  i u Lopatincu na lokaciji retencije Jegersek u smjeru Okruglog Vrh-a u dužini 1.100 m. Radovi su uključivali sanaciju mosta, poravnanje puta, nasipavanje i valjanje lomljenog kamena te iskop kanala za odvodnju oborinskih voda. Vrijednost radova iznosi oko 120.000 Kn po kilometru izrađene prometnice.

Udruga Jegnjed svake godine poziva Općine da predlože šumske ceste na svom području, a udruga izradi projekte i prijavi ih na natječaj Savjetodavne službe. Jegnjed je udruga privatnih šumoposjednika Međimurske županije koja kontinuirano izrađuje i prijavljuje projekte za održavanje šumskih prometnica u Međimurskoj županiji.

Udruga je izradila projekte i prijave na natječaj volonterski, bez naknade, a sve građevinske radove financira Savjetodavna služba iz Zagreba u 100% iznosu iz OKFŠ-a (naknade za korištenje općekorisnih funkcija šume).aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content