Web stranica Općine Sveti Juraj na Bregu se preuređuje. Vraćamo se uskoro. Hvala na razumijevanju i strpljenju.

Za sva pitanja, kontaktirajte:

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Tel: (040) 855 305
Fax: (040) 855 294
Karolina Karničnik
administrativni tajnik
juo@svetijurajnabregu.hr

Tel: (040) 855 298
Danijela Turk, bacc.oec.
upravni referent

Tel: (040) 855 298
Petra Dolar, dipl.ing.agr.
referent za opće poslove i EU fondove
eu@svetijurajnabregu.hr

Tel: (040) 855 790
Mob: 099 536 9226

Kristijan Matoša
komunalni redar
redarstvo@svetijurajnabregu.hr

Natalija Tuksar, struč.spec.oec.
računovodstveni referent
racunovodstvo@svetijurajnabregu.hr

Mateja Topolko – Drvoderić, mag.iur.
pročelnica JUO
procelnik@svetijurajnabregu.hr


OPĆINSKI NAČELNIK
Mob: 098 473 829
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.
načelnik
nacelnik@svetijurajnabregu.hr

Mob: 099 205 6112
Damir Novak
zamjenik načelnika