Pokretanje postupka II. izmjena i dopuna prostornog plana

O B A V I J E S T
o zaprimanju inicijativa javnosti u svrhu pokretanja postupka
izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu
(ID PPUO)
Poziva se zainteresirana javnost – građani, udruge, privatni i pravni subjekti, da temeljem članka 85. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13. i 65/17.) dostave prijedloge za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu.

Pojedinačnim prijedlogom se može predložiti korekcija granice građevinskog područja, promjena namjene površina u Prostornom planu uređenja Općine, utvrditi postojanje prostornog problema koji utječe na nemogućnost nove gradnje ili legalizacije postojeće zgrade ili navesti neki drugi pojedinačni problem iz djelokruga uređenja prostora.

Zaprimljeni prijedlozi će biti osnova za izradu Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu.

Prijedlozi se zaprimaju do 15.02.2018. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu, na adresu Pleškovec 29, 40311 Lopatinec u pisanom obliku.

Prijedlozi trebaju sadržavati :
– podatke o podnositelju prijedloga – naziv, odnosno ime podnositelja, kontakt adresu, telefon i/ili e-mail
– opis zahvata u prostoru koji se predlaže
– po mogućnosti presliku katastarskog plana (kartografski prikaz)
– drugu dokumentaciju, ako je važna za prijedlog

Dodatne informacije mogu se dobiti neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili na telefon 040/855-298 tijekom radnog vremena.

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.

 aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content