Prijava štete od elementarne nepogode – mraz

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
Povjerenstvo za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda

KLASA:    920-11/17-01/01
URBROJ: 2109/16-04/3-17-05
Pleškovec, 08. svibnja 2017.

Sukladno članku 38. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“, broj 73/97) i Odluci župana Međimurske županije o proglašenju elementarne nepogode mraza za sve jedinice lokalne samouprave na području Međimurske županije KLASA: 920-11/17-02/2, URBROJ: 2109/1-01-17-1 od 27. travnja 2017. godine, Povjerenstvo za poljoprivredu i utvrđivanje šteta od elementarnih nepogoda Općine Sveti juraj na Bregu

OBAVJEŠTAVA

mještane o postupku podnošenja PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE – MRAZ

Dana 27. travnja 2017. godine Župan Međimurske županije proglasio je elementarnu nepogodu za pojedina područje gradova i općina u Međimurskoj županiji, zbog niskih temperatura praćenih hladnim sjevernim strujanjem zraka u razdoblju od 21. do 22. travnja 2017. godine, čija je posljedica bila smrzavanje i veliko oštećenje ili potpuno propadanje ovogodišnjeg uroda u voćnjacima, vinogradima te na pojedinim povrtlarskim i ratarskim kulturama, KLASA: 920-11/17-02/2, URBROJ: 2109/1-01-17-1.

Povjerenstvo za poljoprivredu i utvrđivanje šteta od elementarnih nepogoda Općine Sveti Juraj na Bregu dana 5. svibnja 2016. godine podnijelo je prvo procijenjeno priopćenje Županijskom povjerenstvu.

  1. NAČIN PRIJAVE ŠTETE

Štetu može prijaviti svaka fizička i pravna osoba na obrascu EN-7 „Prijava štete od elementarne nepogode – mraz, na području Općine Sveti Juraj na Bregu u 2017. godini“ koji se može preuzeti na http://www.svetijurajnabregu.hr/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/Obrazac-EN-7-za-prijavu-štete-mraz-2017.pdf ili osobno kod Povjerenstva za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, I. kat. u tajništvu, svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati.

Uz prijavu je potrebno priložiti kopije:

  1. Posjedovni list (javna isprava ili e-izvadak iz katastra),
  2. Jedinstveni zahtjev za potporu za 2017. godinu (APPRRR) (ako prijavitelj posjeduje),
  3. Upisnik podataka iz ARKOD-a (ako prijavitelj posjeduje),
  4. Ugovor o najmu ako prijavitelj nije vlasnik navedenih čestica (ako prijavitelj nije vlasnik),
  5. Presliku osobne iskaznice i
  6. broj štednog računa (IBAN) na koji će se šteta isplatiti.

Posebno se naglašava da se podaci za voćke trebaju iskazati u broju stabala ili čokota.

  1. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE

Oštećeni Prijavu štete od elementarne nepogode – mraz mogu prijaviti od 08. svibnja 2017. godine (ponedjeljak) zaključno do 15. svibnja 2017. godine (ponedjeljak), svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati.

Po isteku roka za podnošenje prijava Povjerenstvo za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Sveti Juraj na Bregu obići će prijavljene površine u svrhu utvrđivanja istinitosti i ispravnosti prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti dostavljanjem ispunjenog obrasca EN-7 i gore navedenih dokumenata Povjerenstvu za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Sveti Juraj na Bregu, i to:

–   neposrednom predajom u tajništvu Općine Sveti Juraj na Bregu,

– poštom na adresu: OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU, Povjerenstvo za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec.

Po primitku prijava Povjerenstvo za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Sveti Juraj na Bregu iste će obraditi i upisati u Registar šteta od elementarnih nepogoda a nakon toga će se izraditi Konačni izvještaj.

 

Povjerenstvo za poljoprivredu i procjenu
šteta od elementarnih nepogodaaktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content