ODRŽANE 46. VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI U NAŠOJ ŽUPI

U nedjelju 25.rujna ove godine, održane su druge po redu Varaždinske barokne večeri u našoj župnoj crkvi Sv. Jurja mučenika, u Lopatincu.

U prepunoj crkvi nastupili su izvođači Vokalni nonet Donum, orgulje Višeslav Jaklin, truba Tomislav Ratković. Program J.S.Bach,T.L.de Victoria, A. Corelli, G.F. Handel. Svojim prisustvom uzveličao je dolazak  u ime organizatora ravnatelj koncertnog ureda Varaždina Rajmund Ronjik.

Varaždinske barokne večeri iz godine u godinu dovodeći i izvodeći poznate europske autore, glazbenike i ansamble, razvijale su svijest o obnovi arhitektonske baštine baroka. Festival je u svih 45 godina imao uzlaznu liniju, bilo da se radilo podizanju glazbene, točnije izvedbene kvalitete, bilo o proširenju na nove lokacije, nove skladatelje, nove glazbene sredine iz kojih bi dolazili glazbenici, na novu publiku, nove popratne sadržaje. Koncepciju osnažuje svake godine druga zemlja partner predstavljajući u većoj mjeri svoje glazbenike i glazbu. Ove godine zemlja partner je Španjolska.

U sufinanciranju  ovog međunarodnog  festivala glazbe sudjelovala je i naša Općine Sv. Juraj na Bregu i načelnik Anđelko Nagrajsalović koji uvijek podrži projekte u kulturi na razini lokalne vlasti. Upravo ova crkva najprimjerenija je za održavanje barokne glazbe, uz svu ljepotu i razigranosti baroka kojeg vidimo svojim očima na oltarima i freskama, a akustika može biti uz rame mnogim dvoranama u kojima se njeguje glazba na slavu Bogu i čovjeku.

Na kraju župnik Puškadija izvođačima, uvaženim gostima, poklonio je CD župnog zbora koji je izdan ove godine. Crkvene pjesme na ovom nosaču zvuka  nekad su se  pjevale u ovoj župi, a danas ostaju trajni trag za buduće naraštaje. Izdano u prigodi skorašnjeg  zlatnog jubileja 50 godina od osnutka davne 1967.god. Pjesme se  pjevaju kroz čitavu liturgijsku godinu o ovoj našoj župi od Adventa do svetkovine Svih Svetih, zahvala i našim pjevačima i kantoru na ovako važnom projektu.

Na kraju okupljeni su dugim pljeskom zahvalili izvođačima, a župnik Puškadija  najavio i pozvao sve prisutne  na sljedeći koncert u Sv. Jurju  na  47 Varaždinske barokne večeri.

preneseno s: www.zupa-svetijurajnabregu.com

 

Scroll to Top Skip to content