Plus 9: Lani je u Međimurju rođeno 1113 djece, dok su umrle 1104 osobe

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, Hrvatska iz godine u godinu bilježi pad stanovnika. Naime, gotovo sve županije, osim Međimurske, Splitsko-dalmatinske županije i grada Zagreba, već nekoliko godina imale su veći broj umrlih nego rođenih.

Podaci iz prošle godine govore da Međimurska županija nastavlja taj trend. No, situacija postaje zabrinjavajuća jer nam bijela kuga opasno kuca na vrataUred državne uprave u Međimurskoj županiji objavio je podatke o broju upisa rođnih, umrlih i sklopljenih brakova prikupljenih od osam matičnih ureda sa područja Međimurske županije: Čakovec, Dekanovec, Kotoriba, Mala Subotica, Mursko Središće, Nedelišće, Prelog i Štrigova.

Tako je u 2014. godini rođeno je 1113 djece, od toga 1105 živorođene i 8 mrtvorođene djece. Glede spola, od 1113 djece rođeno je 514 ženske djece i 599 muške djece. Po nacionalnoj pripadnosti rođeno je 842 Hrvata, 255 Roma, 3 Slovenca, 3 Albanca te jedan Židov. Za devetoro živorođene djece podatak o nacionalnoj pripadnosti je nepoznat.

Zabrinjavajući je podatak da u čak 14 međimurskih mjesta nije rođeno ni jedno dijete. Dječji plač lani nisu čuli u mjestima bregovitog dijela Međimurju: Bogdanovcu, Prhovcu, Tupkovcu, Držimurcu, Črečanu, Ferketincu, Plešivici, Grkaveščaku, Jurovčaku, Toplicama Sveti Martin, Jalošovcu, Leskovcu, Lapšini i Marofu.

Protekle 2014. godine umrle su 1104 osobe. Od toga 535 ženske osobe te 569 muških osoba. Po nacionalnoj pripadnosti umrla su 1074 Hrvata, 9 Roma, 9 Slovenaca, 6 Srbina, to po jedan Mađar, Musliman i Crnogorac. Za troje umrlih podatak o nacionalnoj pripadnosti je nepoznat.

Ako govorimo o prirodnom kretanju u gradovima i općinama u županiji, situacija baš i nije idealna. Od 25 lokalnih samouprava (22 općine i 3 grada) u njih 12 zabilježen je pozitivan prirodni prirast.

Više rođenih od umrlih u 2014. bilo je u gradovima Čakovec i Mursko Srediće te općinama Sveti Juraj na Bregu, Selnica, Pribislavec, Podturen, Orehovica, Nedelišće, Mala Subotica, Kotoriba, Domašinec i Dekanovec. Teška gospodarska situacija, neredovita primanja i nezaposlenost mladih uvelike su krivac svemu tome. U takvim životnim okolnostima mladi sve više oklijevaju kod odluke o roditeljstvu, a oni s jednim djetetom se pak teško odlučuju na drugo.

U 2014. godini sklopljena su ukupno 503 braka. Od ukupnog broja brakova, 234 odnosi se na građanske brakove, dok broj vjerskih brakova s učinkom građanskog braka nešto veći i iznosi 269.

Detaljan pregled po gradovima i općinama Međimurske županije pogledajte klikom ovdje.

preneseno s: www.emedjimurje.hr

Scroll to Top Skip to content