OGLAS – otvaranje ponovne javne rasprave na prijedlog I.Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja

Temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13) te Zaključka o otvaranju ponovne javne rasprave Općinskog načelnika (Klasa: 350-02/12-01/03, Urbroj: 2109/16-01-14-150) od 12.12.2014., Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Juraj na Bregu

OBJAVLJUJE OGLAS

o otvaranju ponovne javne rasprave na prijedlog I.Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu (Sl.gl.Međ.žup.br. 4/06.)

  1. Upućuje se na ponovnu javnu raspravu prijedlog I.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu (Sl.gl.Međ.žup.br. 4/06) (u daljnjem tekstu ID PPUO).
  2. Prijedlog ID PPUO izrađen je od tvrtke Urbia d.o.o. Čakovec.
  3. Ponovna javna rasprava o prijedlogu ID PPUO, počet će 24.12.2014. i završiti 12.01.2015. godine.
  4. Javni uvid u prijedlog ID PPUO moguć je u vremenu trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40 311 Lopatinec, radnim danom u vremenu od 8.00 do 15.00 sati.
  5. Javno izlaganje o prijedlogu I.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu održat će se dana 29.12.2014., s početkom u 11.00 sati, u prostorijama Općine Sveti Juraj na Bregu.
  6. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog ID PPUO podnose se u pismenom obliku ili se upisuju u knjigu primjedbi izloženoj u općinskim prostorijama, do završetka ponovne javne rasprave, na adresu Općina Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40 311 Lopatinec , s napomenom „ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content