Odluka o dodjeli studentskih stipendija 2014./2015. – Rang lista

Na temelju članka 45. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 05/13), članka 6. Pravilnika o pravima i obvezama korisnika stipendije Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 16/13),) i Rang liste KLASA:   604-02/14-01/02, URBROJ: 2109/16-04/3-14-08 od 4. prosinca 2014. godine, Općinski načelnik Anđelko Nagrajsalović, donio je slijedeću:

ODLUKU

da se nastavlja stipendiranje 33. (tridesettri) studenata iz prethodnih. ak.god.-a i stipendirat će se 9. (devet) novo prijavljenih studenata prema Rang listi KLASA: 604-02/14-01/02, URBROJ: 2109/16-04/3-14-08 od 27. studenog 2014. godine, koji su se prijavili ove ak.god. 2014./2015., to su slijedeći:

Red.broj Prezime i ime Adresa Bodovi
 1. Đuran Ivana Dragoslavec 87 A 75
 2. Pintarić Mirela Vučetinec 74 A 65
 3. Kovač Josipa Zasadbreg 127 60
 4. Klekar Grozdana Vrtna 3, Lopatinec 50
 5. Medved Kristina O. Vrh 11 B 50
 6. Šarić Dora Vučetinec 33 A 45
 7. Dvanajščak Viktor Dragoslavec 81 35
 8. Škvorc Rosanda Frkanovec 25 A 35
 9. Kovač Patrik Brezje 61 B 35

Sa studentima će se zaključiti Ugovor o korištenju stipendija.aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content