Javna rasprava o gospodarenju šumama šumoposjednika

Savjetodavna služba, poziva sve zainteresirane na uvid i javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja šumama šumoposjednika gospodarske jedinice Sjeverne međimurske šume. Program gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Sjeverne međimurske šume obuhvaća područje Međimurske županije i to područje Grada Čakovca, Grada Murskog Središća, Općine Belica, Općine Dekanovec, Općine Nedelišće, Općine Podturen, Općine Pribislavec, Općine Sveti Juraj na Bregu, Općine Šenkovec i Općine Vratišinec, odnosno katastarskih općina Belica, Novo Selo Rok, Slakovec, Pribislavec, Vratišinec, Gardinovec, Žiškovec, Ferketinec, Lopatinec, Krištanovec, Dekanovec, Novakovec, Zasadbreg, Mačkovec, Križovec, Podturen, Šenkovec, Mihovljan, Peklenica, Sivica, Gornji Kraljevec.

Terenski dio radova i uredsku obradu podataka za uređajni elaborat provedeni su tijekom 2013. i 2014. godine a obavili su ih i sastavili djelatnici Hrvatskih šuma d.o.o. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Odjel za uređivanje šuma.

Program gospodarenja za gospodarsku jedinicu “Sjeverne međimurske šume” izrađen je u skladu s odredbama Zakona o šumama (“Narodne novine”, br. br. 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12. i 68/12), Pravilnikom o uređivanju šuma (“Narodne novine”, br. 111/06. i 141/08) i odredbama šumskogospodarske osnove područja.

– Konzultiranjem javnosti te svih zainteresiranih strana, želimo integrirati privatno šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama u šumama šumoposjednika – poručuju iz Savjetodavne službe Međimurske županije.

Uvid u prijedlog elaborata Programa gospodarenja, s važnošću od 1. siječnja 2014. – 31. prosinca 2023. godine, može se obaviti u prostorijama Savjetodavne službe, Zrinsko – frankopanska 9/III, Čakovec od 13. studenog 2014. godine, u vremenu od 8 do 11 sati.

Sve primjedbe i prijedloge u vezi Programa gospodarenja šumama šumoposjednika možete iznijeti pri uvidu ili uputiti u pismenom obliku na: Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Odjel za uređivanje šuma, Ivana Meštrovića 28, 48000 Koprivnica.

Javne rasprave održati će se u prostorijama Doma mladeži Lopatinec, I.G.Kovačića 111A u utorak 25.11.2014 s početkom u 10:00 sati te u prostorijama Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Trg međimurske prirode 1, Križovec u srijedu 26.11.2014 s početkom u 10:00 sati. Raspravu će voditi ispred službe za uređivanje šuma Hrvatskih šuma dr.sc. Dalibor Štorga, dipl. ing. šum. i Tomislav Nikolić, dipl.ing.šum. te ispred Savjetodavne službe Mario Vlašić, dipl. ing. šum.

Scroll to Top Skip to content