Javni poziv za korištenje školske sportske dvorane u Pleškovcu

Općina Sveti Juraj na Bregu obavještava sportske klubove i sportske udruge s područja Općine Sveti Juraj na Bregu da najkasnije do 07.10.2014. godine dostave Zahtjev za korištenje školske sportske dvorane u Pleškovcu.

Službeni zahtjevi se mogu preuzeti na Internet stranici www.svetijurajnabregu.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu te ispunjene i ovjerene štambiljem kluba ili udruge dostaviti u Jedinstveni upravni odjel, Pleškovec 29.

Prednost kod određivanja termina imati će sportski klubovi s područja Općine Sveti Juraj na Bregu, klubovi dvoranskih sportova, klubovi koji dvoranu koriste tijekom cijele jesensko-zimske sezone te klubovi ili udruge koji rade sa dječjim uzrastima. Također obavještavamo klubove da se trebaju strogo pridržavati kućnog reda koji je objavljen na oglasnoj ploči školske dvorane i internet stranici Općine Sveti Juraj na Bregu, a naročito članka 15. – „korisnicima koji se neće pridržavati ovog kućnog reda biti će uskraćeno pravo korištenja školske sportske dvorane“. Raspored korištenja školske sportske dvorane biti će izvješen na oglasnoj ploči dvorane i oglasnoj ploči Općine Sveti Juraj na Bregu, te na Internet stranici www.svetijurajnabregu.hr najkasnije do 20.10.2014. godine.

Scroll to Top Skip to content