LAG Međimurski doli i bregi poziva udruge na edukativnu prezentaciju

LAG Međimurski doli i bregi organizira Prezentaciju novog normativnog i regulatornog okvira za rad udruga i neprofitnih organizacija na koje poziva predstavnike svih udruga s područja LAG-a Međimurski doli i bregi (općine Gornji Mihaljevec, Nedelišće, Selnica, Strahoninec, Sv. Juraj na Bregu, Sv. Martin na Muri, Šenkovec i Štrigova).

Prezentacija će se održati na dvije lokacije: 2. srpnja 2014. godine u Nedelišću (konferencijska dvorana MESAP-a) u 16 sati i 9. srpnja 2014. godine u Lopatincu (Dom mladeži – iza pošte) u 16 sati. Predviđeno trajanje je maksimalno do 21 sat. Prezentaciju će održati educirani treneri iz Autonomnog centra – ACT Čakovec.

Prezentacija će sudionicima dati uvid u novi normativni i regulatorni okvir neophodan za rad i djelovanje udruga, točnije bit će upoznati s usvojenim novim Zakonom o udrugama koji stupa na snagu 1. listopada 2014. Što novi Zakon o udrugama donosi i koje izmjene/dopune će biti potrebno napraviti, samo su neka od pitanja kojima ćemo se baviti na prezentaciji.

Osim Zakona o udrugama, bit će predstavljen i Prijedlog zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, koji je prihvaćen u ožujku ove godine. Prijedlogom zakona se uređuje okvir financijskog poslovanja i elementi računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija.
Svoj dolazak možete potvrditi najkasnije do 1. srpnja za Nedelišće i do 8. srpnja za Lopatinec na email: lag.mdib@gmail.com ili na broj 098 932 3599.  Prezentacija je sufinancirana sredstvima pretpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER.

Scroll to Top Skip to content