Oglas o otvaranju javne rasprave na prijedlog I. izmjene-dopune Prostornog plana

Temeljem  članka  188.  Zakona  o  prostornom  uređenju  („Narodne  novine“,  broj  153/13.)  i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“,  broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12.  i 80/13.) te Zaključka o otvaranju javne rasprave Općinskog načelnika
(KLASA:350-02/12-01/03, URBROJ:2109/16-01-14-97) od 29.04.2014., općinski načelnik

OBJAVLJUJE OGLAS

o otvaranju javne rasprave na prijedlog I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu (Sl.gl.Međ.žup.br. 4/06.)

1.  Upućuje  se  na  javnu  raspravu  prijedlog  I.  Izmjene  i  dopune  Prostornog  plana  uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu (Sl.gl.Međ.žup.br. 4/06.) (u daljnjem tekstu ID PPUO).

2.  Prijedlog ID PPUO izrađen je od tvrtke Urbia d.o.o. Čakovec.

3.  Javna  rasprava  o  prijedlogu  ID  PPUO,  u  trajanju  od  15  dana  počet  će  14.05.2014.  i završiti 28.05.2014. godine.

4.  Javni  uvid  u  prijedlog  ID  PPUO  moguć  je  u  vremenu  trajanja  javne  rasprave  u prostorijama Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40 311 Lopatinec, radnim danom u vremenu od 8.00 do 15.00 sati.

5.  Javno izlaganje o prijedlogu I.Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj  na  Bregu  održat  će  se  dana  15.05.2014.godine  s  početkom  u  11.00  sati,  u  prostorijama Općine Sveti Juraj na Bregu.

6.  Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog ID PPUO podnose se u pismenom obliku ili se upisuju u knjigu primjedbi izloženoj u općinskim prostorijama, do završetka javne rasprave, na adresu Općina Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40 311 Lopatinec, s napomenom  „ZA  JAVNU  RASPRAVU  O  I.  IZMJENAMA  I  DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU“.

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.

Scroll to Top Skip to content