Natječaj za dodjelu stipendija 2013. – 2014. godinu

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU

Općinski načelnik

KLASA: 604-02/13-01/02

URBROJ: 2109/16-01-13-02

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2013./2014.

1.  Pravo  sudjelovanja  na  natječaju  za  dodjelu  stipendija  imaju  studenti  s  područja  Općine Sveti Juraj na Bregu koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

–  da su državljani Republike Hrvatske

–  da  roditelji  ili  skrbnici  imaju  prebivalište  na  području  Općine  Sveti  Juraj  na Bregu najmanje pet (5) godina prije objave natječaja

–  da su završili najmanje prvu godinu studija

–  da prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi najmanje 3,00

2. Uz pismenu zamolbu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

–  prijava  za  dodjelu  stipendije  u  akademskoj  godini  2013./2014.  (obrazac  se može  preuzeti  u  JUO  Općine  Sveti  Juraj  na  Bregu  ili  na www.svetijurajnabregu.hr),

–  kratak životopis,

–  presliku osobne iskaznice,

–  potvrdu  o  redovitom  upisu  u  visoku  školu  ili  fakultet  u  akademsku  godinu 2013./2014., s naznakom smjera ili studijske grupe,

–  potvrdu  visoke škole ili  fakulteta o prosjeku ocjena  položenih ispita, odnosno ovjerenu presliku indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita,

–  izjavu studenta da ne prima nijednu drugu stipendiju (obrazac se može preuzeti u JUO Općine Sveti Juraj na Bregu ili na www.svetijurajnabregu.hr),

–  izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva (obrazac se može preuzeti u JUO Općine Sveti Juraj na Bregu ili na www.svetijurajnabregu.hr),

–  uvjerenje  o  prebivalištu  za  sve  članove  kućanstva  od  Ministarstva  unutarnjih poslova – Policijska uprava Međimurska,

–  potvrdu škole ili fakulteta o školovanju užeg člana obitelji (ukoliko ih ima),-  potvrdu  poslodavca  o prosjeku plaće za oba roditelja ili skrbnika za prethodno tromjesečje,  odnosno  presliku  rješenja  o  mirovini  od  Hrvatskog  zavoda  za mirovinsko osiguranje,

–  potvrdu o visini dohotka za oba roditelja ili skrbnika za prethodnu kalendarsku godinu po svim osnovama od Ministarstva financija – Porezna uprava,

–  uvjerenje  o  nezaposlenim  roditeljima  ili  skrbniku  od  Hrvatskog  zavoda  za zapošljavanje (ukoliko ih ima),

–  potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu najmanje 90 dana za roditelja ili skrbnika od Ministarstva obrane – Odsjeka za poslove obrane (ukoliko ih ima),

–  potvrdu za stalne korisnike novčane pomoći  za roditelja ili skrbnika  od Centra za socijalnu skrb (ukoliko ih ima),

–  potvrdu  za korisnike  mirovine sa zaštitnim dodatkom  za roditelje ili skrbnika od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ukoliko ih ima)

–  izjavu  da  je  dijete  bez  jednog  ili  oba  roditelja,  dijete  poginulih  i  nestalih branitelja te da je dijete samohrane majke ili oca.

 

3. Prijave se podnose na adresu Općine Sveti Juraj na Begu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec u roku od 15 dana od objave natječaja sa naznakom „ZA NATJEČAJ-STIPENDIJE 2013./14.

 

4. O rezultatima natječaja podnositelji prijava bit će obaviješteni u roku od 15 dana od odluke općinskog načelnika o dodjeli stipendija.

5. Ostale informacije i uvid u Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec, na telefon 040/ 855-305 i stranicama www.svetijurajnabregu.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK

Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.,v.r.

Natječaj za dodjelu stipendija 2013-2014 s prijavom i izjavamaaktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content