Javni poziv – ŽUC Međimurske županije

Temeljem  Zakona o cestama (NN 84/11) i Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnjeg  ureda, KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine, Županijska uprava za ceste Međimurske županije kao pravna osoba koja upravlja županijskim i lokalnim cestama na području Međimurske županije objavljuje

J A V N I P O Z I V

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem su izgrađene javne ceste, o početku postupka izrade Geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih cesta kako slijedi:

Oznaka javnih cesta i opis dionica:

  1. ŽC 2001, k.o. Lopatinec sastavljena od k.č. 10189, u naravi dionica od križanja sa javnim cestama ŽC 2254 i LC 20073 do Mohokosa,  ukupne dužine cca 4.000 m; ŽC 2014 k.o. Lopatinec, sastavljena od dijela k.č. 10206, u naravi dionica od ŽC 2001 do ŽC 2254, ukupne dužine cca. 800 m; ŽC 2254 k.o. Lopatinec sastavljena od dijela k.č. 10206 i dijela k.č. 10207, u naravi dionica od ŽC 2014 do ŽC 2001, ukupne dužine cca. 2.100 m; ŽC 2012, k.o. Lopatinec sastavljena od dijela k.č. 10204, u naravi dionica od ŽC 2001 do nerazvrstane ceste u Vučetincu, ukupne dužine cca. 300 m; LC 20073, k.o. Lopatinec sastavljena od  k.č. 9574, u naravi dionica od križanja ŽC 2001 i ŽC 2254 prema ŽC 2015 u Brezju, ukupne dužine cca. 750 m; LC 20074, k.o. Lopatinec sastavljena od  k.č. 5576, u naravi dionica od ŽC 2001 do LC 20076, ukupne dužine cca. 150 m; LC 20076, k.o. Lopatinec sastavljena od  k.č. 5933, u naravi dionica od ŽC 2001 do LC 20076, ukupne dužine cca. 100 m;
  2. ŽC 2001, k.o. Šenkovec  sastavljena od dijela k.č. 3299, u naravi dionica od granice općine Sveti Juraj na Bregu i Šenkovca  do ulaza u trgovinu ciglane u Šenkovcu (ul. Braće Radića), ukupne dužine cca. 1.300 m; LC 20050, k.o. Šenkovec  sastavljena od dijela k.č. 2506, u naravi dionica od D 209 do nerazvrstane ceste Ksajpa, ukupne dužine cca. 1.500 m;
  3. ŽC 2001, k.o. Zasadbreg sastavljena od k.č. 7656, u naravi dionica od granice općine Sveti Juraj na Bregu i Šenkovca  do križanja sa javnim cestama ŽC 2254 i LC 20073,  ukupne dužine cca 1.300 m; ŽC 2015, k.o. Zasadbreg sastavljena od k.č. 7655, 6547,  7657/1, 7658/1, 7660/1u naravi dionica od granice naselja Brezje-Mali Mihaljevec  do križanja sa LC 20073, ukupne dužine cca 1.600 m; LC 20073, k.o. Zasadbreg sastavljena od  dijela k.č. 7658/1, u naravi dionica od križanja ŽC 2015 u Brezju i nerazvrstane ceste prema ŽC 2001 u Lopatincu, ukupne dužine cca. 250 m;
  1. ŽC      2019, k.o. Črečan sastavljena od k.č. 299, 334, 49 i 890, u naravi      dionica od LC 20014  do kanala      Trnava prema G. Hraščanu, ukupne dužine cca 1.400 m; LC 20014, k.o. Črečan sastavljena od k.č. 889/1, u naravi      dionica od ŽC 2019  do kanala Trnava      prema G. Hraščanu, ukupne dužine cca 300 m;
  2. ŽC      2019, k.o. Gornji Hraščan sastavljena od k.č. 3515 i 3514, u naravi      dionica od D 208  prema Črečanu,      ukupne dužine cca 400 m; LC 20052,      k.o. Črečan sastavljena od k.č. 3518, u naravi dionica od D 208  do kanala Trnava, ukupne dužine cca 180      m; LC 20048, k.o. Črečan      sastavljena od k.č. 3519 i 3520/1, u naravi dionica od D 208  prema Hrašćanskoj šumi i Puščinama u      naselju, ukupne dužine cca 100 m;
  3. ŽC      2020, k.o. Kuršanec, sastavljena od k.č. 61 i 2102, u naravi dionica      od D 3  prema naselju Kuršanec      (željeznički prijelaz), ukupne dužine cca 450 m;
  4. LC      20056, k.o. Macinec sastavljena od k.č. 1925, u naravi dionica od ŽC      2009 prema Trnovcu (uz željezničku prugu), ukupne dužine cca 350 m; ŽC 2009, k.o. Macinec sastavljena      od k.č. 1925, 2054 i 2059 u naravi dionica od kanala Trnava (u blizini      groblja) do granice naselja Macinec prema G. Mihaljevcu, ukupne dužine cca      1.000 m; LC 20005, k.o. Macinec      sastavljena od k.č. 2055 i 2056, u naravi dionica od ŽC 2009 prema      Preseki, ukupne dužine cca 200 m; LC      20014, k.o. Macinec sastavljena od k.č. 2058 i 1348/5, u naravi dionica      od ŽC 2009 prema Črečanu, ukupne dužine cca 700 m;
  5. LC      20048, k.o. Puščine sastavljena od k.č. 718, u naravi dionica od D 3      prema G. Hraščanu, ukupne dužine cca 250 m;
  6. LC      20050, k.o. Slakovec sastavljena od k.č. 1553/1, u naravi dionica od      ŽC 2015 prema Šenkovcu (Ksajpi), ukupne dužine cca 150 m; ŽC 2015, k.o. Slakovec sastavljena      od k.č. 1584, 1583/1, 2143/1 i 416 u naravi dionica od LC 20050 do granice      naselja Slakovec u smjeru Brezja, ukupne dužine cca 1.600 m; LC 20013, k.o. Slakovec      sastavljena od k.č. 1584, u naravi dionica od ŽC 2015 prema Križopotju,      ukupne dužine cca 400 m;
  7. LC      20056, k.o. Trnovec sastavljena od k.č. 1055/1, 780, 864, 865, 914 i      923 u naravi dionica od D208 kroz naselje Trnovec prema Macincu, ukupne      dužine cca 950 m;

 

Datum započetih radnji: 05.veljača 2013. godine

Snimku izvedenog stanja preklopljenu sa digitalnim ortofoto planovima i digitalnim katastrom, kao i Geodetski elaborat izvedenog stanja javnih cesta izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Milenko Kundid, mag.ing.geod. et geoinf., broj ovlaštenja Geo 863, iz tvrtke Geodata projekt d.o.o. iz Zagreba, Hermanova 1c.

Županijska uprava za ceste obilježiti će granice zemljišta na kojem su izgrađene predmetne javne ceste uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije prema pravilima struke.

Nositelji prava na zemljištu uz javne ceste mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih javnih cesta, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja radnim danom u ponedjeljak 04.ožujka 2013. godine, u vremenu od 10:00 – 16:00 sati, u prostorijama Županijske uprave za ceste Međimurske županije, Mihovljanska 70, Čakovec.

Klasa: 340-01/13-05/57

Urbroj: 2109-10-02-3–13-36

RAVNATELJICA:

Ljerka Cividini mag.ing.traff.aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content