POZIV na radionicu/ javnu raspravu za pripremu Lokalne razvojne strategije LAG- a „Međimurski doli i bregi”

Udruga „Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi“

Dravska 1

Strahoninec

U Strahonincu, 12. veljače 2013.

 POZIV

na radionicu/ javnu raspravu za pripremu Lokalne razvojne strategije

LAG- a „Međimurski doli i bregi”              

 

Poštovani,

Pozivamo Vas na radionicu za pripremu dokumenta pod nazivom Lokalna razvojna strategija LAG-a „Međimurski doli i bregi“ gdje ćete moći sudjelovati u pripremi vizije ruralnog razvoja i uključiti vlastite planirane projekte u Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a „Međimurski doli i bregi“.

LAG „Međimurski doli i bregi“ osnovan je 22. 10. 2012. godine, a čine ga predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora. Područje LAG-a „Međimurski doli i bregi“ obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave: Općina Gornji Mihaljevec, Općina Nedelišće, Općina Selnica, Općina Strahoninec, Općina Sveti Juraj na Bregu, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Šenkovec, Općina Štrigova.

Za izradu Lokalne razvojne strategije, ključan je doprinos svih zainteresiranih strana, a veliku ulogu u tome imaju svaki od sektora, javni, gospodarski i civilni. Zbog toga Vas pozivamo da, kao predstavnik sektora, izrazite vlastito mišljenje i planove o budućem razvoju područja na kojem živite.

Radionica će se održati dana 21. veljače 2013. godine u prostorijama Općine Strahoninec u

12:00 za javni sektor

14:30 za gospodarski sektor

17:00 sati za civilni sektor

Ovo je Vaša prilika da svoje razvojne ideje uključite u zajedničku strategiju putem koje će se one moći financirati iz sredstava europskih fondova. Pozivamo Vas da iskoristite ovu priliku i aktivno se uključite u kreiranje razvojnih planova za područje na kojem živite!

Molimo Vas da na radionicu ponesete svoj OIB za potvrdu Vašeg sudjelovanja.

Odgovore na sva eventualna pitanja možete dobiti na brojeve telefona 098/9323599 (Vedrana Horvat, v.d. voditelja LAG-a) i 099/3333088 (Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a) ili putem e-mail adrese lag.mdib@gmail.com.

S poštovanjem,

Lokalna akcijska grupa ”Međimurski doli i bregi”

Vedrana Horvat,

Vršitelj dužnosti Voditelja LAG-a

Scroll to Top Skip to content