Javni oglas – osnivanje prava služnosti vodova za kanalizacijsku mrežu

U svrhu provođenja postupka nepotpunog izvlaštenja, Općina Sveti Juraj na Bregu objavljuje slijedeći

JAVNI OGLAS

Pozivaju se vlasnici zemljišta na području naselja Brezje, Lopatinec, Pleškovec i Vučetinec: u k.o. Lopatinec, k.o. Zasadbreg i k.o. Šenkovec.

prema popisu katastarskih čestica, koji je sastavni dio ovog  javnog oglasa, da se u roku od 20 dana od dana objave ovog oglasa na oglasnoj ploči Općine Sveti Juraj na Bregu (od 06.02.2013. do 27.02.2013. godine) jave u Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10,  radi sklapanja ugovora s Međimurskim vodama d.o.o. o osnivanju prava stvarne služnosti vodova te sporazumnog utvrđivanja naknade za zemljište preko kojeg prelazi trasa kanalizacije sa pripadajućim komunalnim vodnim građevinama, sve sukladno izdanim lokacijskim dozvolama i potvrdama glavnog projekta, a prema procjeni zemljišta utvrđenoj po ovlaštenom sudskom vještaku.

K.o Lopatinec: 3241/3, 3241/1, 3243/3, 3243/1, 3245/5, 3282/3, 3282/2, 3287/1, 3303/2, 5321/8, 5321/5, 5321/4, 5321/2, 5321/1, 5321/9, 5321/10, 5321/3, 5322/3, 5322/2, 5322/1, 5323/6, 5323/3, 5326/3, 5336, 5337/5, 5337/1, 5340, 5341/4, 5341/1, 5347, 5518, 5519, 5520, 5521/1, 5521/2, 5533, 5537/2, 5537/3, 5538, 5564/1, 5569/1, 5570, 5572, 5573, 5576, 5585, 5933, 6010/2, 6010/1, 6010/4, 6012, 6013/1, 6015/2, 6016, 6017, 6018/1, 6019, 6025, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031, 6033, 6035, 6037, 6039, 6044, 6046, 6101, 6146, 6147, 6169, 6171/2, 6202, 6247/2, 6247/3, 6249, 6250/2, 6250/1, 6251/1, 6251/2, 6252, 6253, 6254, 6305, 6311, 6320, 6321, 6322, 6323, 6324, 6330, 6333, 6336, 6337, 6338, 6339, 6344, 6353, 6356, 6357, 6363, 6364/1, 6364/2, 6364/3, 6368, 6369, 6371, 6389/3, 6389/2, 6389/1, 6401/1, 6408, 6434, 6435, 6436, 6437, 6438, 6439, 6440, 6441, 6442, 6448, 6449, 6450/1, 6452/2, 6453, 6454/2, 6455/1, 6455/2, 6465/1, 6465/2, 6466/2, 6466/1, 6468, 6469/2, 6471, 6472, 6473, 6475, 6476/2, 6476/1, 6482, 6483/2, 6483/1, 6520, 6522/1, 6541, 6555/2, 6557/1, 6557/3, 6557/2, 6564/2, 6565/1, 6566/3, 6566/2, 6574, 6578/2, 6579, 6581, 6584/3, 6584/2, 6584/7, 6584/1, 6585, 6587/2, 6587/1, 6588, 6589, 6590/1, 6590/2, 6593/2, 6593/1, 6594, 6603/1, 6603/2, 6609/2, 6629, 6685/2, 6685/1, 6689, 6690/2, 6690/5, 6691, 6743, 6744, 6747, 6753, 6754, 6763/3, 6763/2, 6763/1, 6773/1, 6776/1, 6787, 6789, 6809/8, 6809/3, 6809/4, 6809/6, 6809/7, 6846, 6850, 6851, 6852, 6890, 6966, 6967, 6968/2, 6968/1, 6968/3, 6970/2, 6970/1, 6970/3, 6971/2, 6971/3, 6971/6, 6972/1, 6972/2, 6973, 7190, 7191, 7198, 7199/2, 7199/1, 7202, 7203, 7207/1, 7207/4, 7207/3, 7212/2, 7214, 7242, 8851, 8852, 8853, 8854/2, 8866, 8867, 8871, 8872, 8873, 8878/1, 8880, 8881, 8882, 8895, 9283/1, 9284, 9288/1, 9294, 9295, 9296, 9329, 9359, 9364, 9365, 9382/1, 9382/2, 9383/3, 9384/2, 9385/3, 9389/5, 9389/7, 9390/5, 9390/4, 9390/1, 9404/2, 9406/4, 9406/3, 9407/3, 9407/4, 9408/4, 9409/2, 9412/2, 9413/4, 9415, 9505/2, 9505/1, 9508, 9535/1, 9537, 9539, 9541, 9542, 9543, 9574, 10189, 10192, 10204, 10206, 10207, 10222.

K.o. Zasadbreg: 5978, 5979, 5984, 6004/3, 6012, 6015, 6017/2, 6017/1, 6018, 6020/2, 6021/4, 6021/1, 6405, 6406, 6407, 6408, 6409, 6410, 6411, 6412, 6413, 6547, 6695/1, 6739/3, 6739/2, 6739/4, 6744/1, 6745/3, 6746, 6747, 6748/1, 6751, 6790/3, 6791, 6794, 6798, 6803, 6804/2, 6838, 6839, 6847/1, 6848, 6849, 6854, 6858/1, 6858/2, 6859, 6866, 6934, 6938, 7220/1, 7221, 7266/2, 7266/1, 7269/2, 7270, 7271, 7272, 7273, 7274, 7277, 7278, 7655, 7656, 7657/1, 7658/1, 7660/1, 7661.

K.o. Šenkovec: 1085, 1086/1, 1087, 1088, 1089, 1899, 1901/2, 1901/3, 1903, 1904, 1905, 1906/1, 3297, 3299.

Obrazloženje:

Međimurske vode d.o.o. su trgovačko društvo čiji je osnivač Međimurska županija te svi gradovi i općine s područja Međimurske županije te je registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Sukladno Zakonu o izvlaštenju, nekretnine se mogu izvlastiti radi izvođenja radova i izgradnje objekata gospodarske infrastrukture, ukoliko je posebnim Zakonom utvrđen interes Republike Hrvatske za izgradnju objekta ili izvođenje drugih radova.

Interes Republike Hrvatske za izgradnju komunalnih vodnih građevina utvrđen je Zakonom o vodama, čl. 22. st. 4. (NN br.153/09, 63/11, 130/11), odnosno za izvođenje radova polaganja cjevovoda, sukladno odredbi čl. 17. Zakona o izvlaštenju (NN 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 76/09, 45/11, 34/12).

Korisnik izvlaštenja su, temeljem zakona i registrirane djelatnosti, Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10.

Dostaviti:
1.Oglasna ploča
2.Službena web stranica Općine Sveti Juraj na Bregu
3.Arhiva za Općinu Sveti Juraj na Bregu

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđelko Nagrajsalovićaktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content