Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja dviju nerazvrstanih cesta u k.o. Lopatinec

Na temelju Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11) i Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; KLASA:932-01/12-02/182; URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine, Općina Sveti Juraj na Bregu objavljuje

J A V N I   P O Z I V
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja dviju nerazvrstanih cesta u k.o. Lopatinec

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Lopatinec i to:

Opis dionica i oznaka cesta:

1. Ulica u Vučetincu – nerazvrstana cesta – u naravi spoj ŽC 2001 i ŽC 2014, prema katastru sastavljena od čestica ili dijelova katastarskih čestica u k.o. Lopatinec: 10206, 5311/2, 5312/1, 5312/2, 5313/1, 5313/2, 5314/1, 5314/2, 5314/3, 5314/4, 5314/5, 5321/1, 5321/2, 5321/3, 5321/4, 5321/5, 5321/6, 5321/7, 5321/8, 5321/9, 5321/10 5321/11, 5321/12, 5322/1, 5322/2, 5322/3, 5322/4, 5323/1, 5323/3, 5323/5, 5323/6, 5324, 5336, 5337/1, 5337/5, 5338, 5339/1, 5339/2, 5339/3, 5340, 5341/1, 5341/4, 5341/5, 5347, 5337/15, 10189, ukupne dužine cca 500 m, oznaka nerazvrstane ceste: VUČ001

2. Ulica Marka Kovača u Lopatincu – nerazvrstana cesta – u naravi ulica Marka Kovača u Lopatincu, prema katastarskom operatu sastavljena od čestica ili dijelova čestica u k.o. Lopatinec: 6434, 6401/1, 6408, 6483, 6482, 6442, 6541, 6442, 6482, 6476/2, 6476/1, 6445, 6475, 6473, 6472, 6447/1, 6448, 6449,6450/1, 6470/2, 6470/1, 6452/2, 6453, 6465/1, 6465/2, 6469/1, 6469/2, 6466/1, 6466/2, 6471, 6458, 6468, 10189, ukupne dužine cca 500 m, oznaka nerazvrstane ceste LOP001

Datum započinjanja radova: 10.siječnja 2013. godine

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Josip Puklavec, mag.ing.geod. et geoinf., broj ovlaštenja Geo 18, GEO-GAUSS d.o.o., Čakovec, Ulica hrvatskih branitelja 1.

Općina Sveti Juraj na Bregu će obilježiti granice zemljišta na kojem su izgrađene nerazvrstane cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u četvrtak 17.siječnja 2013. godine, u vremenu od 12,00 – 14,00 sati, u prostorijama Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29.

OPĆINSKI NAČELNIK

Anđelko Nagrajsalovićaktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content