Obavijest o promjeni žiro računa općine

 

Obavještavamo vas da se od 1.12.2012. godine mijenja žiro račun općine Sveti Juraj na Bregu otvoren u Međimurskoj banci d.d. Čakovec, u račun otvoren u Privrednoj banci d.d. Zagreb. Promijenjen je prvi dio žiro računa koji označava banku, dok drugi dio koji označava broj računa ostaje isti.

Žiro račun 2392007-1844000009 mijenja se u 2340009-1844000009 (HR7023400091844000009).

Molimo Vas počevši s 1.12.2012. godine kad će se račun aktivirati, sve uplate prema općini Sveti Juraj na Bregu vršite na novi broj računa.

Hvala.

 

Scroll to Top Skip to content