Natječaj za dodjelu stipendija 2012/2013.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 11/09), članka 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Sveti Juraj na Bregu  (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 14/07)  i Odluke načelnika  Općine Sveti Juraj na Bregu KLASA: 604-02/12-01/02, URBROJ: 2109/16-04/3-12-01 od 10. listopada 2012. godine, raspisuje se

 NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2012./2013.

1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti s područja Općine  Sveti Juraj na Bregu koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

– da su završili najmanje prvu godinu studija
– da su državljani Republike Hrvatske
– da roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Sveti Juraj na Bregu najmanje pet (5) godina prije objave natječaja
– da prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi najmanje 2,50

2. Uz pismenu zamolbu potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

– prijava za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2012./2013. (obrazac se može preuzeti u JUO Općine Sveti Juraj na Bregu ili na www.svetijurajnabregu.hr),
– kratak životopis,
– potvrdu o redovitom upisu u akademsku godinu 2012./2013.
– potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerenu presliku indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita,
– uvjerenje o prebivalištu roditelja ili skrbnika od Policijske uprave Međimurske
– izjavu studenta da ne prima nijednu drugu stipendiju (obrazac se može preuzeti u JUO Općine Sveti Juraj na Bregu ili na www.svetijurajnabregu.hr),
– presliku osobne iskaznice,
– izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (obrazac se može preuzeti u JUO Općine Sveti Juraj na Bregu ili na www.svetijurajnabregu.hr),
– potvrdu fakulteta ili škole o školovanju užeg člana obitelji (ukoliko ih ima)
– potvrdu poslodavca o prosjeku plaće za oba roditelja ili skrbnika za prethodno tromjesečje,
– potvrdu o visini dohotka za oba roditelja ili skrbnika za prethodnu kalendarsku godinu po svim osnovama od Porezne uprave
– potvrdu za stalne korisnike novčane pomoći od Centra za socijalnu skrb za roditelje ili skrbnika (ukoliko ih ima)
– potvrdu za korisnike mirovine sa zaštitnim dodatkom za roditelje ili skrbnika (ukoliko ih ima)
– uvjerenje o nezaposlenim roditeljima ili skrbniku od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ukoliko ih ima)
– potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu za roditelja ili skrbnika od Odsjeka za poslove obrane (ukoliko ih ima)
– izjavu da je pristupnik bez jednog ili oba roditelja, dijete poginulih i nestalih branitelja, te da je dijete samohrane majke i samohranog oca (ukoliko ih ima)

3. Zamolbe se  podnose na adresu Općine Sveti Juraj na Begu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec u roku od 15 dana od objave natječaja sa naznakom „ZA NATJEČAJ-STIPENDIJE 2012./13.,

4. Kandidati kojima će biti dodijeljene stipendije bit će obaviješteni u roku od 15 dana od odluke općinskog načelnika o dodjeli stipendija.

5. Ostale informacije i uvid u Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec, na telefon 040/ 855-305 i stranicama www.svetijurajnabregu.hr.

* obrasci se nalaze u izborniku “Dokumenti” pod grupom “Natječaji”

Scroll to Top Skip to content