Drvena građa iz Slovačke jer hrvatske nema?!

Čak 1,200.000 eura vrijedna je investicija u Malom Mihaljevcu Nikole Jurasa iz Palovca koji gradi poseban objekt namijenjen seoskom turizmu. Prvi je to objekt takve vrste po mnogočemu u Međimurju, primjerice – prvi je kandidiran u IPARD program, mjeru 302, a da bi se iskoristilo što više od otvorenih EU izvora, projekt se realizira dvofazno: – U izvanrednom okolišu imam 15 hektara vlastitog zemljišta pod šumom, livadama, na reljefno zanimljivom terenu s prirodnim vodotokom. Već godinama na rubnom dijelu cijelog kompleksa u funkciji imam pansion za smještaj sportskih konja, a sada se podiže komercijalno ciljan objekt seoskog turizma u kojem je središnji sadržaj restoran s panoramskom galerijom uz koji će se u prvoj fazi graditi i pomoćna građevina uz teniski teren i dječje igralište – kaže Nikola. Prva faza gradnje trebala bi biti gotova do ljeta, a onda bi se u drugoj fazi krenulo u gradnju smještajnih kapaciteta s desetak soba. Na taj se način iz IPARD-a (tri su zahtjeva po projektu dopuštena) dva puta može dobiti po 150.000 eura za tzv. prihvatljive troškove. Projekt koji je kao ideja pokrenut pred godinu i pol dana podržali su Europska unija, naša ministarstva turizma i poljoprivrede, HBOR, Hrvatska turistička zajednica, Međimurska turistička zajednica i Međimurska županija jer to je kategorija investicija u ruralni razvoj, a trebala bi omogućiti otvaranje petnestak novih radnih mjesta. Moram reći da svega toga ne bi bilo da moju ideju nisu stručno i osmislili i projetantski i financijski razradili Kristijan Mavrek i Josip Bacinger kao konzultanti, a i Općina Sveti Juraj na Bregu svojim je odnosom znatno olakšala realizaciju projekta. Općinski načelnik Anđelko Nagrajsalović kaže da je za tu podršku bilo sasvim dovoljno razloga: – Općina je komunalni doprinos za taj objekt snizila za 50%. Ocijenili smo da je potrebno stimulirati ovakav tip investicije jer, kad cijeli kompleks bude gotov, mislim da će se moći pokazivati kao primjer što se u ovom našem krajoliku može ponuditi, kako iskoristiti okoliš i druge komparativne prednosti u otvaranju novih, dohodovnih djelatnosti. Investitor je tu uložio svoje zemljište i snosio troškove izrade dokumentacije, a investicija je pozitivno ocijenjena na niz razina, dakle, ni Općina nije mogla ostati po strani kad se pojavljuje nešto što se poklapa s težnjama kako razvijati kontinentalni turizam gdje za to postoje preduvjeti. No, investicija N. Jurasa zanimljiva je kao primjer još po nečem: budući da su glavni objekti drvene gradnje – od drvenih oblica koje su korištene za cjelokupnu konstrukciju (od ručno obrađenog sirovog drva), konstrukcija će neko vrijeme sjedati na svoje mjesto, a uvoznog je porijekla. Iz Slovačke. Tamo je skrojena, postavljena, detaljno označena, pa razmontirana i dopremljena u Mali Mihaljevec i montirana po tim oznakama. Premda u Hrvatskoj ima drvene građe za takve objekte, ponude na domaćem tržitu nema. Marijan Belčić

preneseno s: www.medjimurje.hr

Scroll to Top Skip to content