Dopis Mull Trans-a d.o.o. mještanima općine Sveti Juraj na Bregu

POŠTOVANI MJEŠTANI OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU

Obavještavamo Vas da smo na području Vaše općine dobili koncesiju za cjelovito zbrinjavanje otpada od veljače 2012. godine. Glomazni otpad odvozit će se 2 (puta) godišnje ispred Vaših objekata. O datumu odvoza bit ćete naknadno obaviješteni. U glomazni otpad ne spadaju olupine i školjke automobila, građevinski otpad, električni i elektronički otpad, auto – gume , niti bilo koja vrsta opasnog otpada.

Cijene za usluge:
za domaćinstva:
– kante 120 litara = 31,50 kn/ mjesečno (za samce i staračka domaćinstva preko 60 godina starosti)
– kante 120 litara = 63,00 kn/ mjesečno (standardna domaćinstva)
– kante 120 litara = 31,50 kn/ mjesečno ( VIKEND domaćinstva)
– korisnici socijalne pomoći ne plaćaju odvoz otpada.
– ukoliko se za stambene objekte s više domaćinstva ili nepristupačna područja dogovori s općinom postavljanje kontejnera 1100 litara, primjenjuje se cijena kante od 120 l po domaćinstvu
– domaćinstva koja trenutno nemaju odgovarajuće posude iste dobivaju na korištenje bez naknade.

za industriju i malu privredu:
– kante 120 litara = 125,00 kn/mjesečno
– kante 240 litara = 170,00 kn/ mjesečno
– kontejner 1100 litara = 315,00 kn/mjesečno
– kontejner 5m³ = 460,00kn/po jednom pražnjenju i odvozu
– kontejner 7 m³ = 820,00 kn/ po jednom pražnjenju i odvozu

U sve gore navedene cijene uključen je PDV.

Ukoliko imate promjenu ili ispravak adrese ili usluge molimo da nam se javite na slijedeće brojeve telefona: 01/6281 – 640, 01/6194-104 ili 01/6194 – 122.

 

S poštovanjem,

Za Mull- trans d.o.o.
Irena Macan
Zamjenica direktora prodaje

Scroll to Top Skip to content